Ivana Štenclová

Výstava v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS (Na zahradách 2186) bude v termínu od 29. 8. 2020 – 10. 10. 2020.

Je prodloužena do 25. 10. 2020


Více o umělci Ivaně Štenclové

Mezi léty 1999–2005 studovala u prof. Jitky Svobodové v Ateliéru kresby na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavovat začala ještě za dob studií. Její studentská tvorba byla oceněna Ateliérovou cenou (2002, 2003). Za svou diplomovou práci získala cenu Josefa Hlávky (2005). V roce 2008 byl oceněna Cenou diváků, Galerie kritiků.
Je zastoupena v domácích a zahraničních sbírkách. Vedle tvůrčí práce se příležitostně věnuje i činnosti kurátorské (Smalt Art 2011, 2012).


Ivana Štenclová ve své výtvarné tvorbě zkoumá možnosti kresebné linie. S přijatelnou dávkou zjednodušení je možno její práci považovat za relevantní součást hledání nejen formálních, ale i významových souvislostí mezi kresbou a malbou, případně sochařským dílem. Autorka pracuje s tradičními i digitálními médii, do své tvorby inspirativně zapojuje široké spektrum materiálů, ať již těch, které jsou vnímány jako přirozená součást výtvarné kultury, tak také těch, jež jsou postprodukovány v inspirativní vizuální výzvu tvůrčího i diváckého zájmu.


Lineární morfologie obrazů Ivany Štenclové nezřídka přechází z plochy do prostoru. Obrazy se stávají plastikou, jejichž výsledný výraz je divákovi zprostředkováván segment po segmentu, vrstevnice po vrstevnici jako průběh, respektive proces, v němž je stále přítomen zrod finálního tvaru a finální kompozice. Barva je v tvorbě Ivany Štenclové přítomna jako metadata příběhu, který nemá nejmenší potřebu toho, aby jeho význam byl vnímán v souvislostech zamlžujících a rozmělňujících jeho přímočarou logiku.


Pro dílo Ivany Štenclové je příznačný zájem o každodennost. Personální historie vstupuje do autorčiných obrazů skrze figurální motiv a její nejintimnější polohy jsou mnohdy zastupovány portrétem či kvaziportrétovou vizualitou. „V malbě Ivany Štanclové nastala radikální změna v souvislosti s mateřstvím. Dítě zobrazované na jejích plátnech získává zcela novou významovou totožnost. Na plátnech není nahá pouze její dcera, ale v přeneseném smyslu slova i autorka, které se svléká z citů“ (Gabriela Pelikánová).


Rozsah výtvarných prostředků, které Ivana Štenclová využívá k tvorbě svých obrazů, je impozantní. Umělkyně používá tuše, pastelky, fixy, propisovací tužky, injekční stříkačky, tavné pistole, umělá vlákna, malířské válečky, laser či vlastnoručně vyrobená razítka.

text: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.Fotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny