http://textpattern.com/ https://www.galeriecrears.cz/ Čt, 20 čen 2024 18:22:57 CEST, Petr Hajdyla

Výstava Nesmrtelný sběrač představuje soubor prací, které vznikly převážně po návratu z rezidenčního pobytu na Filipínách. Návštěva ostrovů dálného Východu na autora silně zapůsobila (barva, světlo, místní rituály, příroda). Rezidence byla spíše průzkumným pobytem, tvorba následovala až poté. Na základě poznámek a skic (včetně fotografických) vytvořil Hajdyla díla, které reflektují principy exotického světa, plného slunce, barev a života, jenž se samovolně reprodukuje a rozhojňuje, bez toho, aby mu byly kladeny nějaké větší překážky. Životní tempo Filipínců je zcela odlišné od evropského. Autor zmiňuje určitou rajskou „lenivost“, která umožňuje obyvatelům bezstarostně trávit čas ve stínu palem a v případě hladu se nasytit z nejbližšího stromu šťavnatým mangem. Po stromech jsou roztroušeny basketbalové koše, které čekají na hráče a míč. Odkaz na americký kulturní vliv prostupuje volnou přírodu. Ta si také vše nárokuje a přivlastňuje. Autor se noří do džungle, splývá s ní. Bujná vegetace tvoří neprostupné hradby, v nichž se občas mihne gekon. Noc všechno mysticky sjednocuje. Pestrobarevné plody manga tu nahrazují biblické jablko poznání doprovázené přítomností zákeřného pokušitele – hada. Všudypřítomná plodnost hýří barvami, ale uplatňuje i své maskovací strategie - mimikry. Občas se tu mihne kulturní a sociální nesoulad, který sem zavála koloniální minulost i globální současnost. Na okraji bájného ráje jakoby probleskovaly všudypřítomné lidské starosti. Nesmrtelný sběrač prochází prostředím jako lovec fenoménů, jejichž řada je nekonečná a jejichž počet nebude nikdy zcela naplněn. V této pravdě je obsažena svoboda malířství. Svobodná volba vytváří jedinečný autorský kontext. Petr Hajdyla je „sběračem“ momentů, kterým propůjčuje nadčasový obrazový rámec. Pracuje s nadějí, že sdílení může být i radostné, nikoliv pouze klaustrofobní či traumatické. A také, že potřeba tohoto typu sdílení se generačně opakuje, a je tedy nesmrtelná. Nesmrtelného sběrače lze v tomto kontextu potom nahlížet jako metaforu malíře a jeho poslání. Petr Vaňous, Praha, duben 2024

Samostatné výstavy: 2023 - 30 000 emocí, Dům Radost, The Chemistry Gallery, Praha, Česká republika 2023 - Hajdylucination, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava Česká republika 2022 - Palác královny Marie, Balčik, Bulharsko 2021 - Je v tom víc lehkosti než tíhy, Dům umění Opava, Česká republika 2020 - Citus Placitus, Galerie PAPE, Odry, Česká republika 2019 - Medium, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí, Česká republika 2019 - Propolis, Galerie současné malby, Ostrava, Česká republika 2018 - Úroda, Dům umění Frýdek-Místek, Česká republika 2017 - Barrelina, Galerie Dole, Ostrava, Česká republika 2016 - Propady realitou, Galerie Kaple, Valašské Meziříčí, Česká republika 2016 - Malířská sezóna, Galerie NIBIRU, Ostrava, Česká republika 2015 - Zlatý padák, Galerie Mira, Ostrava, Česká republika 2014 - Pohledy, Galerie městské knihovny, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika 2013 - Čerstvé maso, Galerie SUŠi, Ostrava,Česká republika 2010 - Malby, Galerie Beseda , Kopřivnice, Česká republika 2008 - Malby, The Templ Club, Ostrava, Česká republika 2002 - Malý Francouz, SUŠi Gallery, Ostrava, Česká republika

Skupinové výstavy 2023 - Artists Hero, Praha, Česká republika 2023 - Portheimka, Praha, Česká republika 2022 - Předaukční výstava nadace Euronisia, Oblastní galerie Liberec, Česká republika 2022 - Výstava vítězů soutěže o nejlepší NFT, Národní divadlo, Praha, Česká republika 2017 - Výstava finalistů soutěže Plzeňského Prazdroje, Galerie Depo, Plzeň, Česká republika 2016 - Výstava finalistů ceny Rudolfa Schlattauera, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí, Česká republika 2015 - Gallery of Marko K. Gregović, Petrovac, Černá Hora 2014 - Galerie Dole, Ostrava, Česká republika 2013 - Open Air, Mikulov, Česká republika 2010 - Diplomky Falukty umění, Dům umění Ostrava, Česká republika 2007 - Galerie Jáma 10, Ostrava, Česká republika 2004 - Galerie Jáma 10, Ostrava, Česká republika

Ocenění 2023 - vítěz Don Papa Art competition 2022 - vítěz Nejlepší NFT art, hlasování diváků, Galerie ARTEFIN a Callisto Network 2017 - vítěz Pilsner Urquell ́s art competition 2016 - vítěz Cena Rudolfa Schlattauera ]]> https://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/petr-hajdyla-2024 So, 04 kvě 2024 15:53:46 CEST https://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/petr-hajdyla-2024 Oldřich Kulhánek *26. 2 1940, Praha – †28. 1. 2013, Praha

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a pedagog. V letech 1958–1964 studoval ve speciálním ateliéru užité grafiky pod vedením profesora Karla Svolinského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V počáteční fázi své tvorby se věnoval především tvorbě leptů, v průběhu 80. let se těžiště jeho tvůrčího zájmu přesunulo směrem k litografii a volné kresbě. Jeho práce byla prezentována na mnoha domácích i mezinárodních výstavách. Je významně zastoupen ve sbírkách institucionálních a privátních doma i po celém světě, mj. v Národní galerii v Praze, Jihočeské galerii na Hluboké, Bibliotheque Royale v Bruselu, Centre Georges Pompidou v Paříži, Wallraf-Richartz Muzeum v Kolíně nad Rýnem, Kupferstichkabinett v Drážďanech, Albertina ve Vídni, Stedelijk Museum v Amsterodamu, The Library of Congress ve Washingtonu. Oldřich Kulhánek žil a pracoval v Praze.


Oldřich Kulhánek nastoupil na výtvarnou scénu v 60. letech 20. století. Za svou tvorbu získal celou řadou ocenění: Europahaus Vienna, Biennale Frechen, Biennale Ljubljana, The Grand Diploma for Graphic Art, Tuzla, 1st Prize 4. Biennale of Prints in Wakayama, atd. V 70. letech mu byla znemožněna výstavní činnost, byl politicky perzekuován, šikanován a krátce uvězněn. V 80. letech mu byla oporou, kromě domácích, i celá řada přátel z Holandska, Belgie, Německa, Rakouska, Francie a USA, díky nimž se mu dařilo držet kontakt s mezinárodní výtvarnou scénou. Zásadním zlomem v profesním životě Oldřicha Kulhánka byla sametová revoluce v roce 1989. V roce 1990 navštěvuje Lithographic Workshop v Los Angeles. Následují další cesty do USA. Kromě výstavní činnosti se věnoval i dráze pedagogické, v Atlantic Center for the Arts a taktéž působil na University of Houston Clear Lake v Texasu.
Tvorba Oldřicha Kulhánka má charakter sériové výtvarné práce, namátkou uvádíme cyklus Tváře a Ruce či grafické listy inspirované dílem George Orwella. Jeho tvorba také nabízí významný vizuální akcent formou stylizovaných podobizen historických osobností. Důležitým inspiračním zdrojem byl Oldřichovi Kulhánkovi také sport.


Oldřich Kulhánek je považován za jednoho z nejvýznamnějších tvůrců české grafiky a ex libris. Dlouhá léta se angažoval jako prezident nadace Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Široké výtvarné veřejnosti je mj. důvěrně znám jako autor výtvarné podoby současných českých bankovek a mnoha poštovních známek. Z jeho grafické dílny pochází i poštovní známka s podobiznou exprezidenta Václava Klause.
O své tvorbě autor řekl: „V mém díle naleznete torza lidských tváří, ruce prosící, ruce surové. Pro mě je symbol způsob, jak vyjádřit dobu, kterou žiji, místo, kde žiji. Tím symbolem je pro mě lidská tvář. Lidská tvář se zalepenými ústy, lidská tvář ztrácející se v cárech papíru.”

text: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.

]]>
https://www.galeriecrears.cz/umelci/oldrich-kulhanek So, 12 říj 2024 17:27:39 CEST https://www.galeriecrears.cz/umelci/oldrich-kulhanek
Peter Nižňanský *7. 7. 1956, Dunajská Streda
Akademický sochař, medailér, restaurátor. V letech 1971–1975 studoval kamenosochařství na Střední škole uměleckého průmyslu v Bratislavě. Po středoškolských studiích se pokoušel třikrát o přijetí na bratislavskou Vysokou školu výtvarných umění. Mezi léty 1978–1984 studoval v ateliéru profesora Jiřího Bradáčka na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1981 studoval na Akademii schöne Kunste v Berlíně.


Vystavoval v mnoha tuzemských i zahraničních galeriích; mj. Paříž, Dijon, Reims, Toulouse, Nimes. Je zastoupen v institucionálních sbírkách – Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo kultury Slovenské republiky a také v privátních sbírkách – New York, Antverpy, Amsterodam, Oxford, Moskva a Taiwan. Realizoval celou řadu významných sochařských zakázek. Žije a tvoří v Praze.

Hlavním inspiračním zdrojem je pro autora žena. Žena, nejen ústřední výraz biologické objektivity lidstva, tradičně traktovaná tělesnost, reprezentantka projekce přírody v člověka, ale především její bytostně unikátní médium autoprojektivně extenzivní. Umělecká práce Petera Nižňanského je tvorbou sochařskou, reliéfní, medailérskou a restaurátorskou.


Tato mnohočetná tvůrčí jedinečnost vyznačující se dokonalou modelací, předstupuje před diváka jako jedinečný umělecký tvůrce skrze materiálové realizace v bronzu a cínu (s částečnou lokální polychromií) u komorní plastiky, anebo v kameni, dřevu a osinkocementu v monumentálních realizacích.

Komorní plastika není pro Petera Nižňanského výrazovou platformou příprav a skic pro finální realizace ve větším měřítku, ale jedná se o nejpočetnější a plnohodnotnou součást jeho uměleckého projevu. Autor, využívající široké spektrum materiálových variací, se opírá o sochařskou hmotu jako o důležitý skulpturální princip.

Realistická modelace se od poloviny devadesátých let transformuje ve stylizovaný skulpturální objem sevřený pevným tvarem. Ve druhé polovině devadesátých let se Peter Nižňanský účastní celé řady sochařských sympozií, na nichž usilovně experimentuje s formou, tvarem i měřítkem. Pro sochařské dílo následujících let je trvalým a nezbytným východiskem „humanistický étos a vědomí kontinuity s uměleckou tradicí“.

text: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.

]]>
https://www.galeriecrears.cz/umelci/peter-niznansky So, 12 říj 2024 17:21:50 CEST https://www.galeriecrears.cz/umelci/peter-niznansky