http://textpattern.com/ https://www.galeriecrears.cz/ Pá, 09 čen 2023 17:38:04 CEST, Prodejní nabídka

]]>
https://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/prodejni-nabidka Ne, 01 led 2022 13:31:02 CET https://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/prodejni-nabidka
Ivana Štenclová Výstava v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS se uskuteční v termínu od 28. 10. 2023 – 27. 1. 2024.

Více o umělci Ivaně Štenclové

Mezi léty 1999–2005 studovala u prof. Jitky Svobodové v Ateliéru kresby na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavovat začala ještě za dob studií. Její studentská tvorba byla oceněna Ateliérovou cenou (2002, 2003). Za svou diplomovou práci získala cenu Josefa Hlávky (2005). V roce 2008 byl oceněna Cenou diváků, Galerie kritiků.
Je zastoupena v domácích a zahraničních sbírkách. Vedle tvůrčí práce se příležitostně věnuje i činnosti kurátorské (Smalt Art 2011, 2012).


Ivana Štenclová ve své výtvarné tvorbě zkoumá možnosti kresebné linie. S přijatelnou dávkou zjednodušení je možno její práci považovat za relevantní součást hledání nejen formálních, ale i významových souvislostí mezi kresbou a malbou, případně sochařským dílem. Autorka pracuje s tradičními i digitálními médii, do své tvorby inspirativně zapojuje široké spektrum materiálů, ať již těch, které jsou vnímány jako přirozená součást výtvarné kultury, tak také těch, jež jsou postprodukovány v inspirativní vizuální výzvu tvůrčího i diváckého zájmu.


Lineární morfologie obrazů Ivany Štenclové nezřídka přechází z plochy do prostoru. Obrazy se stávají plastikou, jejichž výsledný výraz je divákovi zprostředkováván segment po segmentu, vrstevnice po vrstevnici jako průběh, respektive proces, v němž je stále přítomen zrod finálního tvaru a finální kompozice. Barva je v tvorbě Ivany Štenclové přítomna jako metadata příběhu, který nemá nejmenší potřebu toho, aby jeho význam byl vnímán v souvislostech zamlžujících a rozmělňujících jeho přímočarou logiku.


Pro dílo Ivany Štenclové je příznačný zájem o každodennost. Personální historie vstupuje do autorčiných obrazů skrze figurální motiv a její nejintimnější polohy jsou mnohdy zastupovány portrétem či kvaziportrétovou vizualitou. „V malbě Ivany Štanclové nastala radikální změna v souvislosti s mateřstvím. Dítě zobrazované na jejích plátnech získává zcela novou významovou totožnost. Na plátnech není nahá pouze její dcera, ale v přeneseném smyslu slova i autorka, které se svléká z citů“ (Gabriela Pelikánová).


Rozsah výtvarných prostředků, které Ivana Štenclová využívá k tvorbě svých obrazů, je impozantní. Umělkyně používá tuše, pastelky, fixy, propisovací tužky, injekční stříkačky, tavné pistole, umělá vlákna, malířské válečky, laser či vlastnoručně vyrobená razítka.

text: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.

]]>
https://www.galeriecrears.cz/pripravovane-vystavy/Ivana-%C5%A1tenclov%C3%A1-2023 So, 28 říj 2023 10:54:01 CEST https://www.galeriecrears.cz/pripravovane-vystavy/Ivana-%C5%A1tenclov%C3%A1-2023
Ivana Štenclová *27. 11. 1980 v Opavě

Absolventka Akademie výtvarných umění (ateliér kresby, prof. Jitka Svobodová) v Praze patří mezi výrazné autory, kteří svým dílem oslovili veřejnost už za vysokoškolských studií a jejichž nástup na uměleckou scénu byl proto plynulý a přirozený. Experimentuje s formou a často zpracovává netypické výtvarné materiály (kreslí tavnou pistolí i injekční stříkačkou, vrství obrazy z izolačních krytin, plete je z drátů, užívá malířského dekoračního válečku či razítek, vypaluje laserem motivy skrze plech, atd.) Obsahový náboj jejích děl vždy vystupuje intenzivně do popředí a dokonale zvládnutá, často objevná, technika ho jen podporuje. Malířka s nezvyklou invencí stále hledá nové cesty a způsoby zobrazení svého klíčového tématu, jímž byly a jsou její nejužší vztahy. Štenclová je zastoupena sedmi díly v pražské Národní galerii i ve významných světových sbírkách - např. Nadace J.a M. Jelínek, Švýcarsko či Museum moderního umění A. Warhola, Slovensko.
V současnosti žije a pracuje v Ostravě.

Poslední série obrazů - VÝSTAVA ZOE

Ivana Štenclová studovala v letech 1999-2005 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru kresby Jitky Svobodové a kresba také dodnes zůstala jejím klíčovým vyjadřovacím prostředkem. Přestože se poslední dobou nadchla kouzlem svobodně se rozpíjející barvy, kresebná linie je stále určujícím faktorem jejích obrazů. Uplatňuje se  především v ornamentech, které však nemají zdaleka jen dekorativní funkci. Umocňují obsah obrazu a často jej i spoluvytvářejí.

Od roku 2000, kdy jako studentka poprvé vstoupila na uměleckou scénu, jsou páteří tvorby Ivany Štenclové mezilidské, především pak rodinné vztahy. Jestliže zpočátku podrobovala analýze své vlastní dětství a nejbližší příbuzné, dnes je tématem jejích děl její vlastní mateřství a dcera Zoe.

Téma rodiny a dětství se v průřezu dějin umění jeví jako posvátné. V pojetí Ivany Štenclové má ale silně ambivalentní příchuť. Její dětské tváře z roku 2003, vytvořené z fragmentů umělohmotných panenek, v sobě skrývaly příbuznost s brutálními asamblážemi Niki de Saint Phale, těla zdeformovaných monstrózních hraček odkazovala k perverzním spletencům těl surrealisty Hanse Bellmera. Už tehdy, v samotných počátcích, se důležitým prvkem její tvorby stala maska. Původně se jednalo o anonymní tváře hraček, které jako by měly zakrýt skutečné emoce, zároveň ale posilovaly tušení jen těžko vyslovitelných skutečností a pocitů úzkosti. Později se maska transformovala do ornamentálních kresebných, razítky či dekorativním malířským válečkem vytvořených vzorů, připomínajících tetování, nebo kmenové válečné líčení, ale také dezény krajek a výšivek úzce spojených se symbolikou domova. Mnohdy zkomponované ze znaků života a smrti (ženská pohlaví, lebky) ani nemohly být samoúčelně zdobné. Jako rentgenové snímky (s nimiž autorka ostatně i přímo pracovala) obnažovaly podstatu – a tím i obojakost – skutečnosti, ve které se mísí krása a ošklivost, zrození a zmar, touha a děs. Právě ony „masky“ zakleté v ornamentální spleti čar a vzorů vyjadřují mnohovrstevnatost prožitku, který pouhá tvář nedokáže vyjevit.

Ivana Štenclová nefabuluje, vždy maluje to, co prožívá. I proto je sama sobě často modelem – autoportréty jejímu dílu jednoznačně vévodí. V předposledním cyklu, v němž zpracovávala své těhotenství, pokryla v roztouženém a zároveň rozpaky protkaném očekávání něžnými květinovými ornamenty ultrazvukový obraz svého tehdy ještě nenarozeného dítěte. I její nejnovější série vychází z jejích autentických pocitů matky, které nejsou vždy zcela jednoznačné. Nadšení se tu mísí s údivem a obavami, moc ovládat s bezmocí nad vůlí přírody. Metaforou nepředvídatelnosti, živelnosti a nezkrotnosti osudu je zde voda, která se v malbách Ivany Štenclové uplatňuje prostřednictvím lazurních skvrn barevnou tuší rozpíjejících se na savém podkladě nenašepsovaného plátna.

Ivanino mistrovství tkví nejen v dokonalém zachycení emocí obsažených ve vlastní nebo cizí tváří, ale právě i v kongeniálním použití různých materiálů. V „těhotenském“ cyklu používala jako podklad stará prostěradla, která nejen, že umožňovala nekontrolované rozpíjení barev a jejich prolínání, ale byla i corpus delicti milování a početí. Křehkost nového života i jeho nevyzpytatelnost se nyní zhmotnily v barevných bublinách, které malířka aplikuje na látku. Tam je nechává volně vsakovat a vrstvením jejich různých barevných valérů modeluje portréty dcery, stejně jako svoji vlastní tvář nebo podobu svého partnera - otce dítěte. Nezvladatelná touha být pánem situace jí velí vyznačit obrysy skvrn kresebným zásahem – a tím je usměrnit. Jednotlivé kontury dohromady vytvářejí síť komplikovaných vztahů, souvislostí a emocí které determinují vyvíjející se vztah matky a dítěte i podhoubí začínajícího života. Ten je z pohledu matky – malířky vystaven neustálému ohrožení, které se na jednom z obrazů zpřítomňuje prostřednictvím terče na těle miminka. Tento symbol všudypřítomné číhající smrti se v tvorbě Ivany Štenclové objevuje dlouhodobě, nyní však v kontrastu se subtilním tělíčkem kojence působí zvláště mrazivě. Jeho umístění na bříško, tam, kde se skrývá fyziologická podstata holčičky a tím i její budoucí sociální role, koresponduje s cibulákovými vzory spojenými s tradičními rodinnými hodnotami, které zdobí její portrét na jiném obraze, a akcentuje tak s jemnou ironií její gendrové předurčení.

Formální bravura Ivaně Štenclové dovoluje libovolné experimenty, aniž by ji stahovala do manýry. Obsahový náboj jejích obrazů vždy vystupuje intenzivně do popředí a dokonale zvládnutá, často objevná, technika ho jen podporuje. Malířka s nezvyklou invencí stále hledá nové cesty a způsoby zobrazení svého klíčového tématu, jímž byly a jsou její nejužší vztahy.

Terezie Zemánková

 


Studia
1999 – 2005  Akademie výtvarných umění v Praze, obor kresba, prof. J. Svobodová
1995 – 1999  Střední uměleckoprůmyslová škola v Opavě

Samostatné výstavy

2012 Uvězněné obrazy, Galerie Peron, Praha
2012 Zoe, Novoměstská radnice, Praha
2011  Suma sumárum, Galerie Stará radnice, Vsetín
2011  Ála Diana, Galerie Orlovna, Kroměříž
2010  Ála Diana, Obecní dům, Opava
2010  Ivana Dixit, České centrum, Stockholm, Švédsko
2010  Zygota, Galerie Peron, Praha
2009  Ivana Dixit, Ostravské muzeum, Ostrava
2009  Bok po boku, Muzeum stříbra, Kutná Hora
2009  Ivana Dixit, Galerie Millennium, Praha
2008  CT mojí hlavy, Městské divadlo, Kolín
2008  Vražda v domě, Galerie Beseda, Ostrava
2007  Drátěná košile, hotel Zlatá Praha, Praha
2007  Něžný mirelon, Dům umění, Opava
2007  Nahá, Galerie Peron, Praha
2006  Nahá, Museum moderního umění A. Warhola, Medzilaborce, Slovensko
2006  Známí neznámí, GPS Art Gate, Praha
2005  Mé vědomí věčnosti, Nová síň-Malá galerie, Praha
2005  Ivana Štenclová, AF CAFE(Artforum), Žilina, Slovensko
2004  Po dvaceti třech letech, Galerie Gaudeamus, Vítkov
2003  Toy, klub Metro, Telč
2002  David a Šárka, galerie U Mloka, Olomouc
1999  Studentská výstava v budově SUPŠ, Opava

Společné výstavy
2012 Valašské mámení, Rajnochovice
2011  Salon 1, Gottfrei, Opava
2011  Theatre Mundi, Galerie kritiků, Praha
2011  Theatre Mundi, Mältinranta , Tampere, Finsko
2011  Female hysteria, Galerie Peron, Praha
2010  Smalt art, Prokešovo náměstí, Ostrava
2010  Smalt art, Nostický palác, Praha
2010  Female hysteria, Galerie Beseda, Ostrava
2009  Female hysteria, Galerie Diamant, Praha
2008  Něco z dovolené, Uni Credit Bank, Praha
2008  International triennale of contemporary art, Národní galerie, Praha
2008  Intercity Berlín – Praha, Berlín, Německo
2007  City jsou přežitek, České centrum, Praha
2007  Intercity Praha – Berlín, Výstavní síň Mánes, Praha
2007  Autoportrét, Galerie La Femme, Praha
2006  Spřízněni…, Národní galerie, Veletržní palác, Praha
2006  Jenewein – 6. symposium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná hora
2005  Mezinárodní projekt Art for Chelmek", galerie Epicentrum, Chelmek, Polsko
2005  Umělecký salon, Městské museum, Polička
2005  Podzimní salon III, galerie Gaudeamus, Vítkov
2005  Diplomanti AVU, Národní galerie, Veletržní palác, Praha
2005  Druhý pohled - Mezinárodní bienále současného umění, Národní galerie, Veletržní palác, Praha
2005  Art kontakt, Galerie U Dobrého pastýře, Brno
2005  Doma ale venku, Dům umění, Opava
2004  Podzimní salon II, galerie Gaudeamus, Vítkov
2004  Ateliér kresby, zámek v Bruntále
2004  Prager Akademie der Bildenden Kunste", KunstHaus am Schϋberg, Ammersbek, Německo
2004  Variace 04, studenti versus studenti-žáci versus žáci, divadlo Novanta, Mělník
2003  Podzimní salon I, galerie Gaudeamus, Vítkov
2003  Bezručova Opava, Dům umění, Opava
2003  Nejmladší, Národní galerie, Veletržní palác, Praha
2001  S láskou SASu, Kongresové centrum, Praha
2000  "UMJENÍ", Dům umění, Opava

Stipendia, ceny, granty
2008  Cena diváků, Galerie kritiků
2005  Cena Josefa Hlávky
2003  Ateliérová cena
2002  Ateliérová cena

Sympózia
2012  Smalt Art, Ostrava (kurátor)
2011  Smalt Art, Ostrava (kurátor)
2010  Smalt Art, Ostrava
2009  Symposium Jantarová cesta, Hradec nad Moravicí
2008  Symposium Albertovec, Opava
2006  Sympozium Felixe Jeneweina, Kutná Hora


Zastoupení ve sbírkách
Národní galerie v Praze
Nadace J. a M. Jelínek, Švýcarsko
Sbírka města Chelmek, Polsko
Muzeum moderního umění A. Warhola,Medzilaborce, Slovensko
Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
Soukromé sbírky

]]>
https://www.galeriecrears.cz/umelci/ivana-stenclova So, 28 říj 2023 10:09:37 CEST https://www.galeriecrears.cz/umelci/ivana-stenclova
Jakub Tomáš Samostatná autorská výstava se uskuteční v novém pavilonu stage garden GALLERY CREARS

ul. Na zahradách 2186, Rožnov pod Radhoštěm v termínu 26. 8. 2023 – 21. 10. 2023.


“Jakub Tomáš patří ve své generaci mezi nejznámější české malíře. Osobitý projev postavený na objektové montáži spojující obrazové žánry trefně vypovídá o paradoxech současného světa.”
Jaroslav Grodl


Narozen 4. 4. 1982 v Jihlavě.

Studium:
2006 – 2012 Akademie výtvarných umění v Praze, profesor Vladimír Kokolia a profesor Jiří Sopko
2004 – 2005 Ústav umění a designu v Plzni, Západočeská univerzita
2002 – 2008 Západočeská univerzita, Plzeň, učitelství výtvarné kultury

Samostatné výstavy:
2020 ŠOPA gallery, Košice, “CESTA KOLEM MÉHO POKOJE
2020 HOLLEREI gallery, Vienna, “HEAD IN THE CAGE
2019 GAVU, Cheb, “ZIMMERREISE“
2019 GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY, Praha, “ STROMOLEZEC
2019 NOVÁ GALERIE, Praha, “BIG LITTLE BIG HORN
2018 GALLERY 17/18, OTAWA, CANADA, “BETWEEN LAYERS
2018 GALERIE CAESAR, Olomouc, “SMUGGLER“
2018 NEVAN CONTEMPO, Praha, “TEKUTOST“
2017 CAMAC GALERIE, France/ Marnei sur Seine, “PAINTINGS BY THE SEINE
2017 GALERIE MĚSTA TŘINCE, Třinec, “NĚCAŘ“
2017 GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE, Praha, “PROTOTYPY ILUZE
2016 GALERIE MAGAZÍN, Terezín, “SLAVERY“
2016 HOLLEREI GALERIE, Wien/ Auastria, “TANGIBLE ECHOES
2016 GALERIE 209, Brno, “HODINA KRESLENÍ
2016 GALERIE VYŠEHRAD, Praha, “HANKA A LINDA
2015 GALERIE DOLE, Ostrava, “LOOS JE MRTEVŽIJE ORNAMENT
2015 NOVÁ GALERIE, Prague, “INVENTURA“
2015 DORKA GALLERY, Domažlice, “108, 6 PFERDESTARKE
2014 Mo.ë Vienna, Vienna , “PARAVENT“
2014 35m2 GALLERY, Praha, “LIAR PARADOX
2014 OFF/FORMAT GALLERY, Brno, “STAFFAGE OF THE PRESENCE
2014 DOMA GALLERY, Kyjov, “CUT”
2014 D9 GALLERY, České Budějovice, “THE ARTIST’S DREAM
2013 K.ART.ON GALLERY, Prague, “THE CRIME SCENE
2013 NAU GALLERY, Prague, “CLEAN BLACKBOARD
2012 PŮDA GALLERY, Jihlava, “PRINCIP PŘEPLŇOVÁNÍ
2012 GHMP/ Dům u Zlatého Prstenu, Prague, “S = π . r 2”
2011 Slovácké divadlo Uherské Hradište v rámci LFS, “CIRCLE CINEMA
2010 Carrysfort rd. 66, London, “FACES AND PLACES
2008 OGV, Jihlava, “VŠECKO JE JINAK


Společné výstavy:
2020 ARTSYMPOZIUM MIKULOV
2019 NOVÁ GALERIE, Praha, “JINÁ MALBA
2019 GALERIE KILDA, Kvilda, “ŠUMAVA“
2017 ZOYA MUSEUM, Bratislava, “ART OF MAKING CATASTROPHE
2017 OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY, Jihlava, “BĚGUNI”
2017 GALERIE HOLLEREI, Wien/ Austria, “PANOPTICAL BLEND
2017 KRAJSKÁ GALERIE VE ZLÍNĚ, Zlín, “ZLÍNSKÝ SALON
2017 DŮM PÁNŮZ KUNŠTÁTU, Brno, “IN A LANDSCAPE
2014 Egon Schiele art centrum, Český Krumlov, “ABSOLVENTI VÍDEŇSKÉ A PRAŽSKÉ AKADEMIE
2014 Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, “FUNDAMENT BARVA
2013 – 2015 Artotéque Champagne Ardene, Francie, Remeš
2013 Artatak gallery, Praha, “JUST SCREENS
2012 Chemistry gallery, Praha, “Diplomky”
2012 Národní Galerie Praha, “Diplomanti AVU
2012 Galerie výtvarného umění Hodonín, “Velký formát”
2011 Galerie Dorka, Domažlice, “Nývlt no”
2011 Mooving station, Plzeň, “Art Buffe”
2010 London Studio gallery, London, “THE GENESIS
2009 Alšova jihoceská galerie v Českých Budějovicích, “Výstava grafiky 2 – MÉMY
2008 Galerie Šternberk, “Kokolia a grafika 2”


Rezidenční pobyty a sympozia:
2020 ARTSYMPOZIUM MIKULOV
2018 CANADA, OTAWA, art residence (Czech embassy)
2017 CAMAC, art residence in France

]]>
https://www.galeriecrears.cz/umelci/jakub-tomas So, 26 srp 2023 11:04:18 CEST https://www.galeriecrears.cz/umelci/jakub-tomas
Jakub Tomáš Výstava v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS se uskuteční v termínu od 26. 8. 2023 – 21. 10. 2023.

Více o umělci Jakub Tomáš

]]>
https://www.galeriecrears.cz/pripravovane-vystavy/jakub-tom%C3%A1%C5%A1-2023 So, 26 srp 2023 10:49:43 CEST https://www.galeriecrears.cz/pripravovane-vystavy/jakub-tom%C3%A1%C5%A1-2023
Igor Kitzberger Výstava v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS se uskuteční v termínu od 17. 6. 2023 – 19. 8. 2023.

Více o umělci Igor Kitzberger

Igor Kitzberger patří mezi nejpředněší současné české sochaře, kteří tvoří v oboru kovové figurální plastiky. Jeho tvarově excentricky vypjaté práce se však pozoruhodně odklání od klasické sochařské estetiky a činí tak zážitek setkání s jeho dílem něčím skutečně fascinujícím. Od tradičních sochařských technik, jako je odlévání či tesání se způsob autorovy práce poněkud odlišuje. K budování objemů sochy sice přistupuje plastickými metodami přidáváním hmoty, avšak  vlastního materiálu se zmocňuje výhradně rukodělnými kovářskými a železozpracujícími technikami, jako jsou kování, svařování, broušení či pájení. Vznikají tak vizuálně i obsahově mimořádná umělecká díla, jejichž expresivitou nabité vzezření má velmi silnou výpovědní hodnotu. Kitzbergerovu tvorbu bychom mohli asi nejlépe charakterizovat výsostným zájmem o pohyb a výraz, důrazem na emocionalitu a expresi a také značnou pozorností upřenou k, často pohnutému osudu a vnitřnímu světu jeho konkrétních postav.

Jedním z hlavních principů, za kterého vychází převážná část autorových soch je stále živý odkaz tzv. „lineárního“ sochařství. Hlavní roli objemu hmoty zde přebírá pomyslná linie-čára, v důsledku čehož vznikají díla výrazně vertikálně naddimenzovaná. Tento „manýrismus“ záměrné deformace proporcí a extrémní vyštíhlení objemů však u Kitzbergera neslouží jako výtvarné východisko či řešení filosofických problémů ve smyslu linearity. Umělec svá díla vertikalizuje, aby zachytil vnitřní podstatu a charakter svých postav, jejich duševní hnutí a emoce.

Tvarová, do krajnosti uvedená vypjatost děl je umělci umožněna také skrze povahu používaných materiálů. Některé své ranější práce vytvářel ještě z oceli nebo železa, v současnosti však používá již výlučně snadno tvarovatelný, přesto pevný bronz, jenž občas kombinuje s drobnějšími skleněnými prvky. Velkou výhodou bronzu, jak Kitzberger uvádí, je jeho schopnost dobře přijmout množství různých povrchových dokončení, které výsledným dílům propůjčují vždy originální výraz a neotřelou strukturu povrchu.
V rozsáhlém konvolutu sochařových děl můžeme pozorovat několik stěžejních témat. Patří k nim především figurální portrétní plastiky významných osobností kultury nebo postavy vyňaty z divadelního prostředí, jako herci, harlekýni či tanečníci.

Mimo tyto se pak jeho zájmu těší stylizované studie hlav, bytosti na rozhraní zvířecí a lidské podstaty či alegorické figury. Ve všech tématech však Kitzberger klade důraz především na výraznou, až teatrální řeč těla, gest a mimiky, přičemž neoddělitelnou kvalitu představuje také pohyb. Umělcovy postavy jsou téměř vždy zachyceny v dynamických, někdy až neklidných pozicích. Svými pohyby vyjadřují nejen abstraktní estetické vlastnosti pro určitý vizuální účinek, ale jakoby nám tímto beze slov zvaly do svého vnitřního světa.


Z ohně vzešlé dílo Igora Kitzbergera je velmi rozsáhlé a jeho práce jsou rozesety v soukromých sbírkách i významných galeriích nejen po celé Evropě, ale i například v USA, Indii nebo Japonsku.
Kromě intenzivní sochařské tvorby se umělec věnuje také kresbě a svá díla pravidelně vystavuje na četných domácích a zahraničních expozicích. Ze zahraničních realizovaných výstav uveďme například realizace v Holandsku, Lucembursku, Itálii, Francii či ve Španělsku. Autor realizoval také početné projekty, které jsou umístěny ve veřejných prostorech nebo budovách. Vytvořil tak například rozsáhlý cyklus plastik „Lucemburkové“, památníkovou sochu J. A. Komenského pro německý Babelsberg a Fulnek, sochy Cyrila a Metoděje pro pražský institut J. A. Komenského, insignie Filosofické a Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity nebo sportovní trofeje pro Rakouský Olympijský svaz. Igor Kitzberger se také zúčastňuje zahraničních i domácích sochařských a kovářských sympozií, po mnoho let byl například pravidelným účastníkem helfštýnského Hefaistonu, na kterém byly jeho díla ověnčeny několika cenami.


Bio:

24.05.1963 Narozen v Novém Jičíně

1978-1982 SUPŠ v Turnově (umělecké kovářství, prof. Alena Zetová)
Studijní pobyt ve Freiburgu (umělecký kovář Kurt Ebigt)

1984-1990 VŠVU v Bratislavě (figurální a reliéfní sochařství, ak. soch. Ján Kulich, ak. soch. Ladislav Snopek)

1992 Studijní cesta San Servolo (poblíž Benátek)

1990 – dosud Volná tvorba


]]>
https://www.galeriecrears.cz/pripravovane-vystavy/Igor-kitzberger-2023 So, 17 čen 2023 10:47:54 CEST https://www.galeriecrears.cz/pripravovane-vystavy/Igor-kitzberger-2023
Igor Kitzberger

Akademický sochař Igor Kitzberger narozen 24. 5. 1963 v Novém Jičíně

Akademický sochař Igor Kitzberger patří mezi nejpřednější současné české sochaře, kteří tvoří v oboru kovové figurální plastiky. Jeho tvarově excentricky vypjaté práce se však pozoruhodně odklání od klasické sochařské estetiky a činí tak zážitek setkání s jeho dílem něčím skutečně fascinujícím. Od tradičních sochařských technik, jako je odlévání či tesání se způsob autorovy práce poněkud odlišuje. K budování objemů sochy sice přistupuje plastickými metodami přidáváním hmoty, avšak vlastního materiálu se zmocňuje výhradně rukodělnými kovářskými a železozpracujícími technikami, jako jsou kování, svařování, broušení či pájení. Vznikají tak vizuálně i obsahově mimořádná umělecká díla, jejichž expresivitou nabité vzezření má velmi silnou výpovědní hodnotu. Kitzbergerovu tvorbu bychom mohli asi nejlépe charakterizovat výsostným zájmem o pohyb a výraz, důrazem na emocionalitu a expresi a také značnou pozorností upřenou k, často pohnutému osudu a vnitřnímu světu jeho konkrétních postav.

V rozsáhlém konvolutu sochařových děl můžeme pozorovat několik stěžejních témat. Patří k nim především figurální portrétní plastiky významných osobností kultury nebo postavy vyňaty z divadelního prostředí, jako herci, harlekýni či tanečníci. Mimo tyto se pak jeho zájmu těší stylizované studie hlav, bytosti na rozhraní zvířecí a lidské podstaty či alegorické figury. Ve všech tématech však Kitzberger klade důraz především na výraznou, až teatrální řeč těla, gest a mimiky, přičemž neoddělitelnou kvalitu představuje také pohyb. Umělcovy postavy jsou téměř vždy zachyceny v dynamických, někdy až neklidných pozicích. Svými pohyby vyjadřují nejen abstraktní estetické vlastnosti pro určitý vizuální účinek, ale jakoby nám tímto beze slov zvaly do svého vnitřního světa.


Z ohně vzešlé dílo Igora Kitzbergera je velmi rozsáhlé a jeho práce jsou rozesety v soukromých sbírkách i významných galeriích nejen po celé Evropě, ale i například v USA, Indii nebo Japonsku. Kromě intenzivní sochařské tvorby se umělec věnuje také kresbě a svá díla pravidelně vystavuje na četných domácích a zahraničních expozicích. Ze zahraničních realizovaných výstav uveďme například realizace v Holandsku, Lucembursku, Itálii, Francii či ve Španělsku. Autor realizoval také početné projekty, které jsou umístěny ve veřejných prostorech nebo budovách. Vytvořil tak například rozsáhlý cyklus plastik „Lucemburkové“, památníkovou sochu J. A. Komenského pro německý Babelsberg a Fulnek, sochy Cyrila a Metoděje pro pražský institut J. A. Komenského, insignie Filosofické a Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity nebo sportovní trofeje pro Rakouský Olympijský svaz. Igor Kitzberger se také zúčastňuje zahraničních i domácích sochařských a kovářských sympozií, po mnoho let byl například pravidelným účastníkem helfštýnského Hefaistonu, na kterém byly jeho díla ověnčeny několika cenami.
Výstava v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS (Na zahradách 2186) bude v termínu od 18. 4. 2020 – 6. 6. 2020.


Prodejní výstava bude přístupná od 6. 6. 2018, ale slavnostní vernisáž výstavy BLÍZKÉ SVĚTY proběhne 27. 6. 2018 v 17.30 h, kdy bude výstava doplněná o malby Ivana Pavleho.


Upozorňujeme zájemce o tvorbu Akademického sochaře Igora Kitzbergera na soubornou neprodejní výstavu OHLÉDNUTÍ vytvořenou ze soukromých sbírek, která proběhne v Lipníku nad Bečvou od 16. 6. – 16. 9. 2018

Tato výstava je uskutečněná ve spolupráci s galerií CREARS.

Otevřeno je vždy od úterý do pátku vždy od 11.30 do 16 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin.
Exponáty pocházejí převážně od soukromých sběratelů a vlastního archívu, výstava je koncipována jako neprodejní.
Ve spolupráci s KIS města Přerova, Výstavní síň Pasáž, jsme připravili výstavu Igora Kitzbergera.

Zveme Vás na vernisáž za účasti autora 26. 10. 2017 v 17.00 hod.J.E. Petr Kubernát,
velvyslanec České republiky v Lucembursku a Neimenster, Vás s radostí zve na vernisáž výstavy
Pocta Karlu IV.
ve středu 29.6. 2016 v 18.30 hodin v kapli CCRN
V rámci oslav 700-stého výročí narození krále a císaře Karla IV.
velvyslanectví CR v Lucembursku představuje výběr plastik sochaře Igora Kitzbergera.
Umělec nás pozývá poznat jeho sochy českých králů a císařů svaté říše římské.

 


  


Od roku 1990 realizuje ve svém sochřském ateliéru plastiky z bronzu a oceli.V průběhu let se z Igora Kitzbergera stal mezinárodně uznávaný sochař, kterého díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách i ve významných světových galeriích.


 Video Luxemburkové Igora Kitzbergera


 Výstava „Magičtí Lucemburkové“ se uskuteční v Ostravě od května do září 2015.


Více informací o výstavě


 


Výstava Musei di Villa Torlonia v Římě


 


Igor Kitzberger – Musei di Villa Torlonia – Roma

První panorama Druhé panorama Třetí panorama


 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
—— ——
1991 Rožnov pod Radhoštěm, Dům kultury
1991 Ostrava, Galerie Kopeček
1992 Wien, Palais Pallfy
1992 Ostrava, Galerie Chagall
1993 Hlučín, Galerie Svačina
1994 Olomouc, Galerie Skácelík
1994 Frenštát pod Radhoštěm, Městské muzeum
1995 Přerov, muzeum J. A. Komenského
1996
1997 Rožnov pod Radhoštěm, MK
1997 Wien, Palais Palffy
1997 Havířov, Galerie Viléma Wünscheho
1997 Mikulov, Klenotnice
1998 Ostrava, Galerie Simona
1998 Hrad Helfštýn
1998 Havířov, Galerie Spirála
1998 Karviná, Zámecká galerie Chagall
2000 Praha, Galerie Pyramida
2000 Hořice, Galerie Plastik
2001 Krakow, Gallery Dominik Rostworowski
2001 Klagenfurt, Gallery Ars temporis
2001 Hořice, Galerie Plastik
2001 Prostějov, Galerie Bašta
2001 Jihlava, Galerie MK
2001 Uherské Hradiště, Galerie D
2002 Praha, Galerie La Femme
2003 Chrudim, Galerie Art – Světlana a Luboš Jelínkovi
2004 Podivín, Galerie V
2004 Antwerpen, Gallery Epreuve d’artiste
2004 Luxembourg, Centre Barble
2004 Opava, Galerie sv. Jakub
2005 Přerov, Galerie Atrax
2005 Ostrava, Galerie Výtvarného centra Chagall
2006 Brno, Galerie V, Dům pánů z Lipé
2007 Karviná, Zámecká Galerie Chagall
2008 Brno, Galerie V, Dům pánů z Lipé
2008 Zlín, Galerie pod Radnicí
2009 Chrudim, Galerie Art – Světlana a Luboš Jelínkovi
2009 Kežmarok, Galéria u anjela
2009 Náměšť nad Oslavou, Galerie 12
2010 Olomouc, Galerie Skácelík
2010 Ybbsitz, Gallery Habermann
2010 Zlín, Galerie pod Radnici
2010 Lipník nad Bečvou, Konírna
2010 Fulnek, Kostel sv. Františka (J.A. Komenský)
2010 Klimkovice, Sanatorium
2010 Ostrava, Galerie Chagall
2011 Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského
2011 Praha, Galerie Kus Kovu
2012 Chrudim, Galerie Art – Světlana a Luboš Jelínkovi
2012 Ostrava, Galerie Chagall
2012 Roma, Musei di Villa Torlonia, Materia Umana
2013 Rožnov pod Radhoštěm, Galerie CreArs
2013 Brno, Křížová chodba – Galerie Fénix
2014 Praha, Galerie Kus Kovu
2014 Ostrava, Galerie Chagall
2015 Olomouc, Galerie Skácelík
2015 Rožnov pod Radhoštěm, Galerie CreArs
—— ——
1990 Paris, Academia des Beaux, Prix de portrait P. L. Weiler
1993 Barcelona, Gallery Agora 3
1999 Praha, IPB spolu s Dominikem Marešem
2000 Vsetín, Muzeum – zámek s Marií Richter
2001 Ostrava, Galerie Simona spolu s Marií Richter
2002 Kuks, s Karlem Harudou
2003 Olomouc, Galerie Mona Lisa s Ivanem Titorem a Tomášem Procházkou
2009 Bratislava, Galeria Michalský Dvor spolu s Katarinou Vavrovou
2010 Slezska Ostrava, Radnice s Ivanem TItorem
2014 Praha, Veletržní palác – Konto Bariéry
——
Muzeum v Uherském Brodu
Muzeum Přerov
Babelsberg (Německo)
Ostravská Univerzita
Hrad Helfštýn
Nádvoří Zámku, Přerov
Severomoravská Energetika, Ostrava
Rožnov pod Radhoštěm
institut J. A. Komenského, Praha
městská knihovna Havířov
Magičtí Lucemburkové, výstavní projekt Ostrava
soukromé sbírky v ČR a zahraničí (především Rakousko, Itálie, další USA, Indie, Japonsko, Kanada, Řecko, Německo, Polsko, Slovensko, Španělsko, Lucemburk, Belgie …)
—— ——
1993 Plzeň, Sochařské sympozium v železe, Winged arrow
2008 Olšany, Color 4+4]]>
https://www.galeriecrears.cz/umelci/igor-kitzberger So, 10 čen 2023 14:27:08 CEST https://www.galeriecrears.cz/umelci/igor-kitzberger