Ivana Štenclová

Výstava v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS se uskuteční v termínu od 21. 10. 2023 – 27. 1. 2024.Více o umělci Ivaně Štenclové

Mezi léty 1999–2005 studovala u prof. Jitky Svobodové v Ateliéru kresby na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystavovat začala ještě za dob studií. Její studentská tvorba byla oceněna Ateliérovou cenou (2002, 2003). Za svou diplomovou práci získala cenu Josefa Hlávky (2005). V roce 2008 byl oceněna Cenou diváků, Galerie kritiků.
Je zastoupena v domácích a zahraničních sbírkách. Vedle tvůrčí práce se příležitostně věnuje i činnosti kurátorské (Smalt Art 2011, 2012).


Výstava Volná sestava představuje tvorbu Ivany Štenclové, dlouhodobě se věnující výtvarné práci v různých technikách a materiálech. Pro její dílo je typické mnohovrstevnaté tvůrčí nasazení. Umělkyně dokáže bravurně kombinovat tradiční výtvarné materiály, jakož i lepenku, plexiskla, překližku, dráty, plech, makulaturu reklamních tiskovin atd.


Pro autorku je příznačné, že na její tvorbu je možné nahlížet jako na symbiózu znovu-zpřístupňování širokého spektra původních i nově se formujících vizuálních esencí. Ty se nám divákům za určitých okolností mohou jevit jako pevné, koherentní, finální vizuální architektury tvarů a příběhů.


Klíčovým aspektem tvorby Ivany Štenclové je také způsob, jakým pracuje s obsahem svých děl. Ty jsou často odvozeny ze složitých kontextů, aby nám na okamžik představily svět jako soubor jednotlivých subjednotek, vibrujících kolem základních významových os. Při dalším zkoumání však tyto subjednotky přecházejí do komplexního celku, který nám poskytuje vizuální vhled do reality jako pole synchronicity.


Štenclová nabízí svému divákovi koncept nového archiváře. Podle autorky vizuální archivář překonává tradiční hierarchii pravd a smyslu. Místo toho se stává nomádem, který se usazuje na diagonální linii a odkrývá to, co se z jiné perspektivy nedá postřehnout. V rámci tohoto přístupu se Štenclová stává archeologem, který proměňuje dokumenty v monumenty a definuje v archívu specifické jednotky, série a vztahy. Pracuje s konceptem archivu, nejen ve smyslu uchovávání paměti, ale také jako prostředkem pro zkoumání množství interpretací a významů. Její díla jsou tak archivem emocí, vzpomínek a materiálních stop minulosti, které jsou transformovány a přeřazeny ve vizuální architektury, jež odkazují k širším sociálním a kulturním kontextům.

text: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.

Fotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny