Radomír Bárta

Mezi šperkem a plastikou
Podle francouzského výtvarníka Marcela Duchampa je prí umělec médiem, které neví, co dělá. To není vyjádření tvůrčího tápání, nýbrž hledačství, jehož výsledkem je šťastné protnutí poctivé práce a náhody. Hledat na spojnici kámen - kov, sklo - kov, je o to složitější, že oba materiály jsou zdánlivě
odosobněné, chladné, a navíc umělci kladou při zpracování tuhý odpor a vyžadují kromě imaginace dobrou zručnost řemesla.

Umělecky kovář Radomír BÁRTA (narozen 16.6. 1958),
žák pana Zeleného z brněnské Školy uměleckých řemesel tyto určující premisy velice dobře pochopil. Ví, že čím větší klade materiál odpor, tím niternější a intenzivnější.je prožitek odhalování tajemství hmoty, která - zejména pokud jde o kámen a kov nevydá nic zadarmo. Samozřejmě, Bárta je primárně kovářem, tedy člověkem přetvářejícím kovy, ale zároveň si uvědomuje, že v přírodě kolem nás byly nejprve nerosty (kameny), z nichž jen některé se dají pňetvoňit silou ohně.
Jeho umělecké kreace se pohybují mezi tvarem minuciózního šperku a stejně precizně zkomponovanou a opracovanou plastikou, jejímiž východisky jsou železo, nerez, kámen, sklo a někdy dřevo. Formální dokonalost nejlépe vypovídá o složitě vrstveném obsahu Bártovych děl. U celokovových plastik vytváří kujný kov výchozí základnu, na niž se aplikuje vlastní umělecky artefakt. Příkladem jsou autorovy krucifixy u nichž vykovaná hmota kříže zpodobuje tíží utrpení s nímž koresponduje drsnost korpusu, na němž každý úder kladiva je symptomatický. U většiny další děl se Bárta snaží o doslova synkrezi materiální - zpravidla kamene a kovu. Vybírá si léty přírodními vlivy opracovány kámen s nevšedním tvarem. osobitou strukturou povrchu, aby z něj pro|nutím hmot v spojení s kovem nechal vyrůst tvar, (viz např. pravěké ryby či dvourožce).
Posun od sochařského pojetí plastiky k šperkařsky chápanému objektu se umocňuje s miniaturizací díla (dokladem toho jsou různé přívěsky a prsteny). Svůj umělecký projev elegantně kultivuje s citem pro respektováním hmoty,materiálu,myšlenky s kterou tvoří.

 

2. 10. 2012 – 3. 11. 2012

Jiří Brázda, Radomír Bárta

 
 

Komentáře jsou uzavřeny