Jiří Brázda, Radomír Bárta

Autorské výstavy Jiřího Brázdy, které realizoval v posledních letech v mnoha výstavních síních, jsou zajímavou a přitažlivou přehlídkou jeho aktivit. Instalované soubory jsou složeny z několika okruhů zaměření. Poměrná část exponátů představuje grafickou tvorbu, která je původním a dominantním projevem. Studiem grafických technik získal potřebné odborné znalosti a rozvinul své přirozené schopnosti do temperamentního a rukopisně jistého výrazu. Je vynikajícím kreslířem, což je prvořadým předpokladem pro čistý a nechaotický přenos umělecké invence na desku budoucího grafického listu. Nepřehlédnutelný je vyvážený rytmus tenkých a tučných linií ve vztahu k okolnímu prostoru, v němž světlo a stín hrají podstatnou roli modelačního prvku. V konečné fázi jednotlivých otisků je také důležitá představa autora o případném barevném zatónování v jedné či více vrstvách, což může při neuváženém postupu znehodnotit celé předchozí úsilí. V případě Jiřího Brázdy jsou finální výsledky otisků vždy perfektní a dokladují profesionální zodpovědnost tvůrce.

Umělecké kreace Radomíra Bárty se pohybují mezi tvarem minuciózního šperku a stejně precizně zkomponovanou a opracovanou plastikou, jejímiž východisky jsou železo, nerez, kámen, sklo a někdy dřevo. Formální dokonalost nejlépe vypovídá o složitě vrstveném obsahu Bártovych děl. U celokovových plastik vytváří kujný kov výchozí základnu, na niž se aplikuje vlastní umělecky artefakt. Příkladem jsou autorovy krucifixy u nichž vykovaná hmota kříže zpodobuje tíží utrpení s nímž koresponduje drsnost korpusu, na němž každý úder kladiva je symptomatický. U většiny další děl se Bárta snaží o doslova synkrezi materiální - zpravidla kamene a kovu. Vybírá si léty přírodními vlivy opracovány kámen s nevšedním tvarem. osobitou strukturou povrchu, aby z něj pro|nutím hmot v spojení s kovem nechal vyrůst tvar, (viz např. pravěké ryby či dvourožce). Posun od sochařského pojetí plastiky k šperkařsky chápanému objektu se umocňuje s miniaturizací díla (dokladem toho jsou různé přívěsky a prsteny). Svůj umělecký projev elegantně kultivuje s citem pro respektováním hmoty,materiálu,myšlenky s kterou tvoří.Fotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny