Jiří Brázda

Narozen 9. 5. 1952 v Teplicích.
Studia :
1967 – 71 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze
1973 – 79 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (atelier prof. Z. Sklenáře a J. Mikuly)

 

Člen Unie českých výtvarných umělců a Sdružení umělců grafiků Hollar.

Od roku 1986 více než 70 samostatných výstav.
Za posledních 20 let se prezentoval na více než 100 kolektivních a tématických výstavách v České republice, Belgii, Francii, Holandsku, Itálii, Německu, Rakousku, Polsku, Velké Británii, Japonsku, Číně, Spojených státech amerických atd.

Od roku 1982 obdržel 28 ocenění na domácích i zahraničních soutěžích, převážně za grafickou tvorbu a exlibris.
Je zastoupen v galeriích, institucích a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Položíme-li si otázku, co je na dílech Jiřího Brázdy tak přitažlivé, musíme odpovědět, že kromě profesionální preciznosti výtvarného provedení je možno přičítat oblibu samotnému tématu. Je to žena – její podoba, její hry, situace, problémy, lásky i prohry, prostě život v celé šíři svých nejtajemnějších zákoutí a nuancí. I v té nej-rafinovanější výtvarně pojednané scéně se divák ztotožňuje s dějem a nechává se unášet vlastními představami. Chvílemi si připadá jako v divadle, kde je nadsázka a ironie dovedena až na samou hranici logického myšlení, vzápětí však se škodolibou radostí odhaluje podobenství lidí ze svého okolí, posléze si, ač nerad, připouští reálnou příbuznost situace ze svého soukromí. Sympatická přitažlivost Brázdových prací je mimo jiné založena na základní podstatě jednotlivých příběhů, které nám autor předkládá jako výchozí motto a dává nám naprostou volnost k jejich pochopení, analýze a řešení. I přesto, že mnohé výjevy jsou naplněny místy až sarkastickým humorem, ironií a záměrnou nadsázkou, je v nich stále přítomný laskavý prvek přirozenosti.

Autorské výstavy, které tvůrce realizoval v posledních letech v mnoha výstavních síních, jsou zajímavou a při- tažlivou přehlídkou jeho aktivit. Instalované soubory jsou složeny z několika okruhů zaměření. Poměrná část exponátů představuje grafickou tvorbu, která je původním a dominantním projevem. Studiem grafických technik získal potřebné odborné znalosti a rozvinul své přirozené schopnosti do temperamentního a rukopisně jistého výrazu. Je vynikajícím kreslířem, což je prvořadým předpokladem pro čistý a nechaotický přenos umělecké invence na desku budoucího grafického listu. Nepřehlédnutelný je vyvážený rytmus tenkých a tučných linií ve vztahu k okolnímu prostoru, v němž světlo a stín hrají podstatnou roli modelačního prvku. V konečné fázi jednotlivých otisků je také důležitá představa autora o případném barevném zatónování v jedné či více vrstvách, což může při neuváženém postupu znehodnotit celé předchozí úsilí. V případě Jiřího Brázdy jsou finální výsledky otisků vždy perfektní a dokladují profesionální zodpovědnost tvůrce.

V základním náhledu na jeho malířské snažení je zřejmá souvislost s kreslířskými a grafickými zkušenostmi. V harmo- nickém dialogu se uplatňují prvky lineární a barevně plošné, přičemž pojednaný prostor obrazu je v logickém rozvrhu kompozičně vyvážený.

V pracích Jiřího Brázdy najdeme ohlasy na secesní dekorativnost , futuristickou rozvášněnost pohybu, novoklasicistní eleganci, surrealistickou snovou atmosféru i abstraktní barevnou a tvarovou zkratkovitost. V těchto vzájemných propojeních se dílo jeví jako přesvědčivě pochopený odkaz, jehož základní znaky jsou použitelné a moderní bez ohledu na čas, pokud je dominantní motivací autorská invence a kreativita.

Výtvarné příběhy akademického malíře Jiřího Brázdy poskytují nejen estetické zážitky, ale ve svém celku jsou nejpřesvědčivějším dokladem známého tvrzení – cherchez la femme.

Marie Martykánová

Novinka v aktuální nabídce Dívka se zelenou kuličkou 2/2013

 

2. 10. 2012 – 3. 11. 2012

Jiří Brázda, Radomír Bárta

 


Výběr z tvorby

 

Komentáře