Pavel Forman

Výstava umělce v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS se uskuteční v termínu od 26. 2. – 16. 4. 2022.


ADORE

Adorace je úzce spojena s výtvarným uměním už od jeho počátků, je součástí mezilidských vztahů či projevů náklonnosti a důvěry… Je také pevně ukotvena ve všech formách popkultury a ve většině společenských systémů…

Více o umělci

Pavel Forman se narodil 11. 11. 1977 v Bruntále. Vystudoval výtvarnou výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci, poté se přestěhoval do Berlína, kde studoval na Humboldtově univerzitě současnou německou literaturu. Po dvou letech přešel na Fakultu výtvarných umění na berlínské Universität der Künste, kde v roce 2006 promoval na Institutu pro umění v kontextu. Studia zakončil doktorátem z teorie výtvarné tvorby.
Středem jeho zájmu je figurativní malba, velmi okrajově se věnoval také performance a videu. Samostatně vystavuje od roku 2001. Od roku 20014 také vyučoval malbu na univerzitách v USA a v České republice.

Pavel Forman byl za svou práci několikrát oceněn, je zastoupen v domácích i zahraničních sbírkách.Fotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny