Zdena Höhmová, Jaroslav Koléšek

Společná výstava dvou významných umělců Zdeny Höhmové a Jaroslava Koléška v prostorách galerie CREARS v termínu od 30. 3. - 14. 5. 2016.

Výstavu uvedli a zahájili malíř Boris Jirků, zpěvačka Lucie Bílá a kaplan Martin Šafárik.

Lucie Bílá zazpívala nejen své písně, ale přidala i duet s Martinem Šafárikem, kaplanem kostela sv. Mikuláše v Podunajských Biskubicích. Jejich zpěv doprovodil na klávesy Petr Malásek.

Na fotce zleva: B. Jirků, P. Malásek, Z. Höhmová, L. Bílá, J. Koléšek, I. Kitzbergerová, M. Šafárik


Oficiální web Lucie Bílé, fotogalerie z vernisáže

Více o umělci Zdena Höhmová

Tvorbu Zdeny Hohmové charakterizuje osobitá volba témat a adekvátní výběr výtvarných prostředků. Typická pro její výtvarný projev je kombinace výtvarných technik, propojení olejomalby s kresbou uhlem nebo frotáží v hladké i strukturální malbě nebo otisky barevných pigmentů a grafitu, které tak spojují dva důležité a konstantní rysy její malířské tvorby - smysl pro experiment a cit pro zachování kontinuity.


Více o umělci Jaroslav Koléšek

Jaroslav Koléšek - sochař, vedoucí Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity.

Laureát Ceny Václava Chada (2003) a Ceny Rudolfa Schlattauera (2010).

Charakteristickým znakem jeho tvorby je využívání napětí mezi lidským a industriálním prostorem, hledání kontrastů, soubojů či naopak spojení až splynutí těchto dvou světů.

Dvojice ponorek, živé vrtulníky a další v sochách zobrazované stroje jsou zástupnými symboly živých bytostí a představují personifikace lidských vztahů.
Bronzové, skleněné nebo laminátové plastiky jsou zpracovány s plným důrazem na tvarovost a sochařsky cítěnou formu.
Fotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny