Jan Svoboda

První samostatné výstavní prezentace v osmdesátých letech naznačily orientaci Svobodovy tvorby, vznikající bez návaznosti na současné aktuální trendy. Typickým rysem Svobodova výtvarného projevu je abstrahování postav a předmětů do prostých symbolů a znaků, vytvářených zdánlivě dětským rukopisem a humornou zkratkou. Tlumená barevnost potom umocňuje meditativní dojem z díla. Na rodinném statku uprostřed Vysočiny žije se svou rodinou a maluje obrazy spojující jemný humor, horalskou zadumanost a intelektuální zkušenost.

 

5. 10. 2010 – 30. 10. 2010

Jan Svoboda - 2010

 
 

Komentáře jsou uzavřeny