Z KRAJINY MAGICKÉHO REALISMU / FROM THE LAND OF MAGICAL REALISM

Z KRAJINY MAGICKÉHO REALISMU

16.3. - 26.4.2024

výtvarné disciplíny: malba, socha, sklo mezinárodní účast vystavujících:

Lubomir Hnatovic, Rakousko, malba; Flavia Pitis, Německo, malba; Krizia Galfo, Itálie, malba; Igor Kitzberger, Česko, socha; Sebastian Kitzberger, Česko, sklo; Kristián Kitzberger, Česko, socha; Pavel Forman, Česko, malba; Ivan Titor, Česko, malba; Jiří Marek, Česko, malba; Michael Rittstein, Česko, malba; Jaroslav Valečka, Česko, malba;

Výstava Z krajiny magického realismu, kterou kurátorsky připravila galeristka Ingrid Kitzbergrová pro prostor galerie stage garden v Rožnově pod Radhoštěm, představuje mezinárodní výstavu jedenácti umělkyň a umělců, kteří otevírají širokou škálu uměleckých přístupů, přičemž hlavním jmenovatelem se jeví ohledávání témat mytologie a transcendence.

Zastoupená díla představují silný prožitek z imaginativní obraznosti, zahrnují nás svou narací, která neskrývá inspiraci a obdiv k surreální estetice. Transcendentální témata prostupují celou výstavou, opírají se o tradiční techniky a postupy. Tradice se zde projevuje jak v tradičním budování obrazu, kompozic a motivů, které nabízejí nový a mnohde zamlžený či šklebící se deformovaný obraz zaujatý katolickým mysticismem, spiritualitou a metafyzickou vizualitou, tak i v jasně deklarovaných odkazech a citacích. Můžeme cítit odkaz baroka ve vypjatých formách a kompozicích Igora Kitzbergera, Kristiána Kitzbergera a Ivana Titora, inperpretaci mýtů v obraznosti odkazující k metafyzické malbě v obraze Jiřího Marka i silnou figurální interpretaci Francise Bacona v sérii obrazů Lubomira Hnatovice.

Jeho tvorba je zde zastoupena také několika drobnými motivy zátiší, jež pomáhají rytmizovat a zklidnit vypjatou expozici. Podobně fungují i antropomorfní motivy malých formátů obrazů Pavla Formana, které patří mezi méně typický projev tohoto umělce. A konečně i bukolický výjev pasoucích se krav Michaela Rittsteina přináší zklidnění i lehký humor a přechod k romantizujícímu mysticismu Jaroslava Valečky. Expresivně deformované portréty Flavie Pitis souzní v kombinaci s obrazy Krizie Galfo, jež prostřednictvím své precizní malby interpretuje křesťanskou ikonografii a svým zpracováním ji uvádí do současnosti.

A mezi nimi vynikají svou křehkostí skleněné objekty – vázy Sebastiana Kitzbergera, pokryté brusem motivů vycházejících z graffiti a tetování. Lehkost vybroušených lebek v barevném skle v sobě nese téma Vanitas, jež prostupuje celou výstavou.

Ivo SumecFotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny