Peter Cvik

Výstava umělce v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS se uskuteční v termínu od 26. 11. 2022 – 28. 1. 2023.


21.1.2023 nás slovenský malíř Peter Cvik provede jeho výstavou Krajina jako člověk, komentovaná prohlídka začne v 15.00 v pavilonu stage garden GALLERY CREARS Na Zahradách 2186

*25. 9. 1985
V letech 2006–2012 studoval na Gymnáziu Metodova v Bratislavě. V roce 2012 absolvoval magisterské studium v ateliéru malby u prof. Csudaie na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Doktorská studia ukončil na téže vysoké škole v roce 2017. Tvorba Petera Cvika je prezentována na kolektivních a individuálních výstavách na Slovensku i v zahraničí od roku 2013. Jeho tvorba je zastoupena v mnoha domácích i zahraničních sbírkách. Žije a pracuje v Bratislavě.

V obrazech Petera Cvika vystupují krajinné motivy jako subscendentní substrát linií a křivek, respektive je na ně možno nahlížet jako na výsledek defragmentačního procesu, jehož finální tvar a obsah zaujímá malířské gesto odkazující na celou řadu vizuálních kontextů.

Obsahovým jádrem malířského díla Petera Cvika je kontinuum apokalyptických vizí a prožitků skutečnosti, jako poselství nezahlédnutelného, jako okamžiku zahlédnutí posledního slunečného dne, pevně vkořeněných v judeo-křes’tanském universalismu, sublimující obraznost Cvikovy tvorby jako emancipovaná dominantní vizuální esence.

Představíme-li si Cvikovu malbu jako řeč, jako postmoderní vizuální dialog umělce a diváka, musíme si všímat barvy tvůrčího hlasu, jako důležitého modulačního nástroje výsledného komunikátu, založeného na Interferencí tónů a šumů, vystupující v recipientním poli jako symptomatický akustický prvek, jako hudební akcent obrazových ploch, levitujících těsně nad hladinou mimořádného tvůrčího narativu, jednou jako jeho naléhavé řečové tempo, v jiném případě jako symbióza různých typů reduktivně výrazových pauz.

Při této kratičké exkurzi za dílem Petera Cvika – významného současného výtvarného umělce, si je možné také vzpomenout na Kandinského programový spis O duchovnosti v umění a nepochybně nalézt v předmětném výtvarném projevu i onen bájný generální bas malířství, který svou duchovností i vášní, svou modrou a žlutou je obrazem současnému světu… Jako svět stále stejně ohrožovaný temnými silami…

Autorem textu je Tomáš Koudela.

Více o umělciFotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny