Lyuben Petrov

Výstava Zrcadlení malíře bulharského původu LYUBENA PETROVA v pavilónu stage garden GALLERY CREARS se uskuteční v termínu od 6. 8. – 24. 9. 2022.

Srdečně Vás zveme spolu s autorem na vernisáž, která se uskuteční 6. 8. 2022 v 17:00.

Lyuben Petrov (*1984) pochází z Burgasu. Studoval v Ateliéru malířství
na Akademii výtvarného umění v Sofii. V magisterském studiu pokračoval na brněnské Fakultě výtvarného umění Vysokého učení technického v Ateliéru malířství Martina Mainera. V současné době žije a působí
v Praze

Petrovova tvorba se vyznačuje figurativností, realismem, expresivními tahy štětce a výraznou barevností. Podstatnou součástí každého díla je narativita, mnohovrstevnatost a propojování informací. Již od studií
navazuje na pravoslavnou tradici zobrazování ikon. Hledá a vytváří nové ikony, které reflektují a charakterizují současnou společnost. V jednotlivých dílech sledujeme dialog mytologie a popkultury. Autor nachází inspiraci u Jana Vermeera, Pabla Picassa, Eugéna Delacroix a ve starých japonských dřevořezech. Obsahovou i formální stránku významných uměleckých děl zasazuje do aktuálních společenských, politických a globálních situací. Překlenuje tak horizont událostí a poukazuje na nadčasovost umění. Rovněž můžeme sledovat výrazné vlivy popkultury, hlavně z komiksů a japonské mangy. Inspiruje ho i módní průmysl. Postavy na obrazech jsou často oblečeny do šatů předních světových návrhářů (Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Jeremy Scott). Všechny tyto prvky různě kombinuje a citlivě propojuje. Nedílnou součástí každého výjevu je současná společenská satira. Výraznou roli zde hraje i symbolika, kde autor vychází převážně z přírodních a zvířecích motivů – včela, zobák racka, labuť, chobotnice, had a další. Autor svou narativností vždy reaguje na aktuální společenské téma a vytváří tak série obrazů, dotýkajících se konkrétní situace. V posledních souborech se věnuje otázce environmentalismu, kde se zaměřuje na hrozbu vymření populace včel a následný globální problém nedostatku potravy. Ve své tvorbě také řešil mezinárodní kauzu #metoo, nerovnoprávnost žen, vliv člověka na přírodu i problematiku tzv. Hoaxů neboli poplašných zpráv a cíleně vymyšlených dezinformací, ale také se zaměřil na vlastní zkušenosti a zkušenosti ze svého blízkého okolí ohledně partnerských, pracovních a přátelských vztahů v době koronavirové pandemie. Jeho tvorbu propojuje jedna zásadní myšlenka a tou je zabývání se otázkou krásy a rovnováhy. Sám autor říká, že ošklivost není pouhým protějškem krásy nebo její absencí. Spolu s krásou vytváří harmonii. Obojí je součástí jednoho celku. Petrov vychází z klasické techniky malby, kterou prokládá experimenty a posouvá možnosti barevné textury a plátna. Příkladem je silná pastóznost, vytváření vrstev přímým nánosem barvy z tuby nebo zakomponování lesklého laku. Dochází zde tak k vytváření struktur a dalšího prostoru, kdy se plátno může jevit jako objekt.Více o umělci
Fotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny