Jakub Tomáš

Výstava v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS se uskuteční v termínu od 26. 8. 2023 – 21. 10. 2023.

Více o umělci Jakub Tomáš

V úterý 19. 9. v 17:00 proběhne v galerii stage garden komentovaná prohlídka výstavy Sám sobě polním robotem společně s malířem a autorem výstavy Jakubem Tomášem.


Sám sobě polním robotem

Tvorba Jakuba Tomáše nebyla nikdy lyrickými citacemi ideálního vnitřního světa. Zobrazoval realitu, která chápala člověka jako entitu zasazenou do kulturní krajiny. Osoby a předměty navíc pojímal jako aranžované prostorové objekty. V aktuální sérii maleb je toto autorovo nazírání výrazně posunuto. Jakub Tomáš pomocí klasické koláže, grafiky a umělé inteligence generuje výchozí scény, jejichž deriváty nebo i konečné výstupy, maluje na plátno. Zaměřuje se především na vztah mezi rurálním, tradičním a rituálním životem, který je pomalu a neodvratně penetrován nejaktuálnějšími vynálezy a trendy. Toto prolnutí a konečně definitivní splynutí mezi starými a aktuálními momenty našich životů a snažení je momentem, který autora aktuálně fascinuje. Rezonance v určitém specifickém bezčasí jistým způsobem aktuálně umožňuje být sám sobě polním robotem. Sice dost možná na malou chvíli, avšak o to více autenticky.

Jan KudrnaFotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny