Zdena Höhmová

malířka, grafička, ilustrátorka - se narodila 4. října 1955 v Brně.

Zde také studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole, v letech 1971-1975 pak na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Františka Jiroudka (1975-1981).
Po absolvování Akademie sama pedagogicky působila jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, později pak na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze. Kratší epizodou v její pedagogické praxi byla výuka malby na domovské Střední škole uměleckých řemesel v Brně.‏

V současné době se intenzivně věnuje vlastní malířské tvorbě střídavě v brněnském atelieru v Masarykově čtvrti a v Praze na Žižkově.
Je členkou Sdružení Q a v současnosti konzulem pro výtvarnou sekci a členkou Sdružení pražských malířů.
Uspořádala již bezpočet samostatných výstav u nás i v zahraničí, zúčastnila se mnoha kolektivních výstav, uměleckých projektů, bienále, sympozií atd.
Její tvorba je zastoupena například ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzea města Brna, v soukromých sbírkách v České republice, Belgii, Francii, Německu, Rakousku, Itálii a USA.

Za svoji tvorbu získala ocenění a uznání u nás i v zahraničí.

Je laureátkou Ceny města Brna pro rok 2012 v oboru výtvarného umění.

Tvorbu Zdeny Hohmové charakterizuje osobitá volba témat a adekvátní výběr výtvarných prostředků. Typická pro její výtvarný projev je kombinace výtvarných technik, propojení olejomalby s kresbou uhlem nebo frotáží v hladké i strukturální malbě nebo otisky barevných pigmentů a grafitu, které tak spojují dva důležité a konstantní rysy její malířské tvorby - smysl pro experiment a cit pro zachování kontinuity.
 

30. 3. 2016 – 14. 5. 2016

Zdena Höhmová, Jaroslav Koléšek

 


Výběr z tvorby

 

Komentáře jsou uzavřeny