Tomáš Procházka

Narozen 21. 01. 1977 v Českých Budějovicích. Dětství prožil na Vysočině v malém městě Humpolci. V letech 1991 – 1994 vyučen zlatníkem a klenotníkem v Turnově v roce 1996 ukončeno nástavbové maturitní studium v oboru zlatník.
Dále v letech 1997 – 1999 studium na Mistrově škole uměleckých řemesel v Praze.

Tomáš Procházka patří v současné době k nejvýznamnějším českým šperkařům mladší generace. Tato generace je tvrdě konfrontována s materialismem postmoderní doby na začátku 21. Století. Zároveň, ale cítí, že dnešní společnosti kultura prochází hlubokou krizí, neboť hřejivé lidské principy se jakoby stávají „ nezvanými strašidly“, či něčím totálně nepotřebným v chladné kalkulující převážně konzumní societě. T. Procházka ví, že tato jednostrannost musí být překonána lidským rozměrem a spiritualizací, které by měly proudit do všech oborů lidské činnosti, řemeslo a umění nevyjímaje.

V nefigurativně pojatých šperkařských kompozicích je jen vzdáleně možné tušit i svět přírody, či odlesky idejí některých duchovních proudů minulosti lidstva. Procházkovi šperky, vznikají technikou lití do ztraceného vosku a následným ručním dopracováním. V některých případech je výslední výraz šperku citlivě dovršen vsázením drahého kamene, jako jsou granáty křišťály, vltavíny, či jiné minerály. Tímto způsobem pak může vyniknout světelná kvalita šperku. Celkové pojetí však vychází z principu prostoru, který chce být vědomě uchopen a poznán. Na první pohled se šperky mohou jevit jako příliš konstruktivistické, ale jakoby z druhého plánu artefaktu začínají vyzařovat principy lidskosti a tajemství. T. Procházka kráčí po nikdy nekončící cestě vedoucí k „ chrámu umění“, který bude mít míry a proporce odpovídající člověku. Nachází se v situaci kdy se temnota mění ve světlo poznání, jenž podepřeno invencí, vytrvalostí a pokorou může přeměnit řemeslo v umění.

Bohumil Skalický

 


Aktuální nabídka šperků v Galerii


Významné realizace:
1999 volná replika korunovačního žezla
2000 zhotovení náhrdelníku pro americký film „aféra s náhrdelníkem“
2005 realizace insignií pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava
2006 návrh a realizace insignií pro Soukromou Vysokou školu ekonomickou Znojmo
2008 zhotovení prorektorských řetězů pro Vysokou školu polytechnickou Jihlava
2009 zhotovení oběti pateny k příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. V Brně
2010 návrh a realizace insignií pro Vysokou školu podnikání Ostrava
2010 realizace prorektorských řetězů pro Ostravskou univerzitu
2011 realizace pamětního klíče pro firmu FAB jako dar prezidentu Václavu Klausovi

 

25. 10. 2011 – 10. 12. 2011

Pavel Žáček, Tomáš Procházka

 

13. 11. 2012 – 4. 12. 2012

Tomáš Procházka

 

26. 8. 2014 – 4. 10. 2014

Josef Liesler, Tomáš Procházka

 


Výběr z tvorby

 

Komentáře