Pavel Žáček

Doc, MUDr. Pavel Žáček, Ph.D. (1959) vystudoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a po promoci v roce 1984 se rozhodl pro dráhu kardiochirurga. 

Umělecká tvorba je druhou částí jeho života. Přirozeným východiskem mu byla poetika surrealismu a magického realismu. Přestože nikdy neabsolvoval žádná školení, nalezl postupem času své vyjádření v technicky náročné, klasické mnohovrstevné lazurní olejomalbě. Dnes mají jeho obrazy, složitě vystavěné z podmaleb i poloprůsvitných lazurních vrstev, nezaměnitelný rukopis, pracující s jemně modelovanou světelnou atmosférou, tušenými obrysy i minuciózním detailem. Postavy, které se na nich střetávají, si s sebou přinášejí enigmatické fragmenty vlastních příběhů, zároveň však sdílejí naléhavý citový prožitek bez časového ohraničení. Stále se vracející námětová trias láska-čas-smrt nenechává na pochybách, že aktéry i svědky hříček či dramat jsme my sami. I tam, kde východiskem fabule je historická kulisa, cítíme intelektuální neklid postmoderního diváka na prahu dalšího tisíciletí.

Pavel Žáček vystavoval své obrazy na mnoha osobních i kolektivních výstavách a jeho díla nalezla cestu do soukromých sbírek doma i v zahraničí. Kromě klasické malby věnuje svůj čas - zpravidla ten pozdně noční - i odborné vědecké ilustraci a užité grafice. Stejně tak, jak volně přechází mezi profesemi a tvůrčími žánry, spojuje Žáček staromistrovské techniky s moderními technologiemi - dvouletá práce na interaktivní elektronické učebnici kardiochirurgie jej zavedla daleko do končin webové grafiky a počítačových animací. Je spoluautorem dvou mezinárodně publikovaných učebnic kardiochirurgie.

Pavel Žáček je členem mezinárodní surrealistické skupiny Libellule a pravidelným vyzvaným účastníkem prestižního pařížského Salonu Comparaisons v Grand Palais. Jeho dílo je představeno ve sborníku Metamorphosis 2 (50 Surreal & Fantastic Artists) a monografii G. Hetherington: Pavel Žáček – Brány snů.
Kolektivní výstavy: Praha, Hradec Králové, Walbrzych (Polsko), Minneapolis, Chicago (USA), Frankfurt a. M., Viechtach (Německo), Paříž, Chaumont s.M., Rosny s.S., Sedan, Vascoeil (Francie), Vídeň, Riegersburg (Rakousko), Victoria (Kanada), Florencie, Piombino (Itálie) a j.
Samostatné výstavy: Hradec Králové, Praha, Brno, Londýn (Velká Británie), Jablonec n.N., Prachatice, České Budějovice, Chrudim, Český Krumlov a j.

 

25. 10. 2011 – 10. 12. 2011

Pavel Žáček, Tomáš Procházka

 


Výběr z tvorby

 

Komentáře