Ondrej 4.

Slovenský sochař Ondrej Zimka, který se v uměleckých kruzích pohybuje pod pseudonymem Ondrej 4., patří k proudu výtvarníků, jejichž dílo spojuje tradiční řemeslnou stránku tvorby s originálními východisky moderny, postmoderny a současnosti. V Zimkově portfoliu můžeme sledovat linii vývoje od plastiky komorní, přes životní až nadživotní měřítko, směrem k současné výrazné naddimenzovanosti. S postupujícím výtvarným zráním umělce jeho díla rostou ke stále zřetelnější monumentalitě. Originální propojování hned několika různých přístupů, východisek tvorby, silná témata a intelektuálně-filosofické pozadí soch-objektů, je to, co činí z Ondreje 4. neopominutelnou postavu současné slovenské a české sochařské scény. Výčet materiálů, ze kterých Zimka svá díla tvoří, je poměrně bohatý. Jedná se především o bronz, zinkovanou či surovou ocel, nerez a antikoro, které spojuje svařováním. Nevyhýbá se však ani materiálům tradičním, jako je kámen, dřevo, pískovec a další podobné přírodniny. Tři nejdůležitější okruhy své inspirace spatřuje sochař v tématu Žena v, téměř až nutkavé, potřebě společenské angažovanosti a v orientaci na otázky ekologie. Výmluvně o tom hovoří názvy některých jeho plastik. „Neboj se, víme o tobě“, „Boží oko“, „Venuše atomového věku“ nebo „Den zatmění slunce“. Zimku hluboce zajímají jedny z nejzávažnějších témat a otázek, které je dnes možné vznést a které souvisí s obecným směřováním lidstva. Je to problematika ekologické a morální odpovědnosti, ospravedlnitelnost války nebo destruktivní potenciál naší vlastní technologické vyspělosti. Autorova tvorba je inspirována také industriální a postindustriální dobou. Některé jeho plastiky-objekty jsou svou podstatou poměrně blízké duchampovskému konceptu ready-made. Používá například části průmyslových zařízení, kterým však přiřazuje nové významy, činí z nich esteticky přitažlivé umělecké objekty a staví je do nových a překvapivých hlubších kontextů. Konkrétní předlohy Zimkových děl jsou často zobrazené jen v náznacích svých původních kontur. Tyto zjednodušené tvary, které jsou poměrně silně abstrahované, si z původních námětů zachovávají skutečně jen to nezbytné tak, aby bylo dílo rozpoznatelné. Více však není třeba. Ondrej 4. svá díla vystavuje na domácích i světových expozicích a zúčastňuje se také sochařských sympozií. K exotičtějším zemím, kam se jeho plastiky podívaly, patří USA, Čína, Itálie, Rusko, Švýcarsko nebo Francie či Anglie. V nedávné době měli také čeští diváci možnost zhlédnout konvolut jeho děl v Kroměříži, v Praze a Plzni, kde byly vystaveny ve veřejných prostorech pod širým nebem. V současnosti se Zimka věnuje volné tvorbě a, jak sám říká, dlouhodobě cíleně směřuje ke skutečně monumentální tvorbě, kterou velmi obdivuje a je mu zdrojem nekonečné inspirace. Bio: 28.08.1975 narozen v Bratislavě 1989-1993 SUPŠ v Bratislavě (obor kamenosochařství) 1993-1999 VŠVU v Bratislavě (prof. Jozef Jankovič) 1997 University of Newcastle (prof. Henry Burton) 2003 1. samostatná výstava – muzeum Danubiana (Bratislava) 2007 tvůrčí pobyt v Cité Internationale des Arts Paříž

 

20. 10. 2017 – 10. 5. 2018

Ondrej 4.

 
 

Komentáře jsou uzavřeny