Josef Liesler

se narodil 19. září 1912 ve Vidolicích u Kadaně, zemřel 23. srpna 2005 v Praze. Patří ke klasikům moderní české výtvarné kultury.

"Nemaluju sny, ale realitu, která je vždycky nějak propletena s fantazií, tedy s věcmi vymyšlenými. Proto jsem fantaskní realista," říkal malíř, grafik a ilustrátor Josef Liesler

Už jako mladíka ho za války přijali do prestižního výtvarného spolku Mánes. Patřil také k nejstarším žijícím členům Hollara, výtvarného sdružení, ke kterému se vždy velmi hrdě hlásil. Získal řadu ocenění. Vážil si první ceny Unesco za nejkrásnější známku světa (1975). Poštovních známek navrhl více než sto, i když mu filatelisté zprvu příliš nedůvěřovali - byl pro ně moc moderní a nekonvenční. Před dvěma lety mu prezident udělil medaili Za zásluhy.

Velmi si považoval členství ve veleslavné florentské Akademii a v královské belgické akademii umění.

Lieslerova malířská i grafická tvorba byla od počátku výrazně ovlivněna literaturou, divadlem a hudbou. Odtud pramení její epičnost, výpravnost a výrazová bohatost. Suverénní kresba, technická jistota a improvizační pohotovost činí z Josefa Lieslera výraznou a nezaměnitelnou individualitu.

O významu a ohlasu tvorby Josefa Lieslera svědčí řada samostatných výstav doma i v zahraničí, zastoupení ve významných veřejných i soukromých sbírkách po celém světě.

 

26. 8. 2014 – 4. 10. 2014

Josef Liesler, Tomáš Procházka

 


Výběr z tvorby

 

Komentáře jsou uzavřeny