Ivan Titor

(*02.02.1960)


Ivan Titor je malířem pronikavě imaginativním. A to ve všech polohách své tvorby. Nezáleží příliš, zda nám předkládá některou z mnoha variací autoportrétu nebo nás zve do své čistě vyfabulované krajiny či abstraktní kompozice. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že nás dokáže přesvědčit, abychom považovali často „nerealistické“ prvky jeho obrazů za něco samozřejmého, s čím se můžeme denně setkávat a konfrontovat. Vzácným prvkem, který je možné z Titorových děl vytěžit, je podle autora právě ono zaměření na dichotomii neskutečného a reality, jakož i na všechny další protiklady, které na svých obrazech klade vedle sebe. Snaží se nás tak přimět k zamyšlení o složitém, mnohobarevném světě plném nejrůznějších faset v jiných kategoriích, než jen jako o nemísitelných a pevně ukotvených strukturách.

V Ivanu Titorovi můžeme spatřovat následovníka určité linie hyperrealismu. Zdaleka však nejde o fotograficky přímé napodobování něčeho „viděného“ či dokonce viditelného. Autor vytváří své vlastní uměle zkonstruované důvěryhodné světy plné vířivého pohybu, které jsou do krajnosti realistické pouze v mysli diváků. Mohli bychom zde spíše vhodněji hovořit o určité hyperrealistické technice a způsobu zaznamenání myšleného, než o přesné nápodobě něčeho skutečného. Podstatným rysem jeho tvorby je vytváření dokonale přesvědčivé iluze prostoru v neobvyklých perspektivách a studium teorie barev, které v tomto procesu hrají klíčovou roli. Tyto dvě nezbytné složky tvoří základ k budování zdánlivé nadrealističnosti každého námětu a Titor s nimi dovede pracovat skutečně mistrně. Na začátku 90. let se autor pokoušel v těchto intencích experimentovat s počítačovou grafikou. Tato cesta se však ukázala jako nevhodná, neboť převážila autorova potřeba, být v přímém propojení s obrazem. Kontakt s materiálem, potřeba se jej dotýkat, míchat a cítit barvy, jsou nezbytné smyslové vjemy, bez nichž si malíř svou tvorbu nedokáže představit.

Dva hlavní proudy umělcovy tvorby se soustřeďují na autoportrét a na abstraktní architektonické a tvarové kompozice. Ve svých autoportrétech Titor mísí realisticky ztvárněný portrét s nekonkrétním pozadím a různými strukturami, které jej obklopují. Jeho tvář bývá často zachycena v silně vypjaté emoční křeči, která k nám z hloubky prostoru křičí až existenciálních úzkosti. Zneklidňující charakter těchto maleb bývá umocněn používáním zemitých valérů a tmavších barev a doplněn abstraktními tvary nebo barevnými skvrnami, které účinek záměru vyjádření stavu mysli sužované neznámou úzkostí portrétovaného ještě zesilují. Titorovy abstraktní kompozice, kterým věnuje podstatnou část své práce, představují fascinující vhled do uměle zkonstruovaného světa, kde je vše v excentrickém pohybu, kde vše víří, kypí neklidem a nedočkavostí, opisuje spirálové dráhy a krouží. Nejrůznější šroubovice, seskupení soustředných kruhů a dynamických rastrů vyjadřují nestálost v prostoru, neukotvenost a určitou obtížně definovatelnou neuchopitelnost. Dokonce i zdánlivě přesně vymezené struktury a v prostoru pevně ukotvené tvary budí, díky své důmyslné konstrukci a pozoruhodné netradiční perspektivě, dojem neustálé přeměny a nepostižitelnosti.

Mezi léty 1991 a 1998 byl Ivan Titor členem Unie výtvarných umělců ČR a jako organizátor se podílel na několika výstavách mladých výtvarníků UVU v Domě umění v Ostravě. Krátce pracoval také v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Pravidelně pořádá autorské výstavy a doma i v zahraničí se zúčastňuje četných výstav kolektivních. Své propracované kompozice představil ve Francii, USA, Polsku, Německu či Kanadě. Kromě malby se Titor zabývá i kresbou, okrajově ilustrací a zajímá se o fotografování. V současnosti se věnuje volné tvorbě a pedagogické činnosti.

Biografie v datech

—— ——
1975–1979 Gymnázium Ostrava
1981–1987 Výtvarná výchova a Český jazyk, Ostravská univerzita
1990-dosud volná tvorba
1999 habilitační řízení, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (udělen titul doc.)Pedagogická činnost:
V letech 1992 – 2007 vyučoval na katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity, od roku 1999 jako docent v ateliéru malby.
Od roku 2005 vyučuje na FMK Univerzity T. Bati ve Zlíně kresbu a teorii barev.


Působení v zahraničí:
V letech 2002 – 2004 vedl ateliér malby na Fakultě umění Katovické univerzity.Samostatné výstavy:
—— ——
2000 Pasinger Kunstladen, Mnichov, SRN
2003 Mona Lisa, Olomouc
2004 Galeria Uniwersytecka, Cieszyn, Polsko
2005 Galerie Magna, Ostrava
2006 Galerie V.Wünsche, Havířov
2008 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie Chagall, Karviná
2010 Slezskoostravská galerie
2011 Galerie Alternativa, Zlín
Galerie Crears, Rožnov
2012 Galerie Synagoga, Hranice
2013 Galerie Mona Lisa, Olomouc
2015 Galerie Kinský, Kostelec nad OrlicíÚčast na výstavách:
—— ——
2000 Popis jedné krajiny, Pasinger Kunstladen, Mnichov, SRN
Dva konce století, České muzeum moderního umění, Praha
2001 Der Mensch das skurrile Wesen, Pasinger Kunstladen, Mnichov, SRN
2003 Galerie BWA Bielsko- Biala, Polsko
Galerie BWA Sieradz, Polsko
2006 His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc
2008 7th Artprague, Praha
Ostrava Art, Ostrava
Žena v zajetí techniky, Galerie La Femme, Praha
2009 Figurama, Zlín
2010 Chimeria, Sedan, Francie
2011 Dystopia, CoproGallery, Santa Monica
2012 Figurama, PrahaIlustrace v knihách:
L. Olsen, Architectures of possibility, 2012, Guide Dog Books, Ohio
P. Rankov, Na druhej strane, 2013, Artforum Bratislava
K.S. Robinson, A Short, Sharp Shock, 2015, Anti- Oedipus Press, Michigan

 

13. 3. 2011 – 16. 4. 2011

Ivan Titor - 2011

 


Výběr z tvorby

 

Komentáře

  1. zatím Vaše nejpovedenější instalace.
    opravdové bravo !!

    igor d. – 21. březen 2011