Ewa Nemoudry

narozená 7.10.1963 v Poznani, mladí prožila v Krakově, ovlivněna Francií, 35 lež žije a tvoří v Praze.
Její obrazy se nacházejí v soukromých sbírkách po celém světě.

1983 – studium na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze – atelier architektura, interiér , scénické výtvarnictvi , atelier Prof . J. Svobody
1984 – 1985 – stáž ve studiu Bratři v Triku na Barrandově

Expresivní rukopis kvašů, litografií a obrazů Ewy Nemoudry je adekvátní její poetice, jejímu vidění světa.
Svět divadla, jemuž věnovala svá studijní léta na pražské Vysoké uměleckoprůmyslové škole (ateliér Prof. J.Svoboda) ji přitahoval a přitahuje jako koncentrovaný, umělecky zformovaný obraz světa každodennosti. V jeho komedii, tragédii, tragikomedii, v němž získáváme a ztrácíme iluze, sebeklamy, vážnost, lásku, v němž si stále tříbíme vědomí toho, co je a co není důležité.

Kvaše, litografie a obrazy Ewy Nemoudry jsou dynamickou meditaci nad věcmi života.
Dychtivost a zaujetí s nimiž vnímá teatrum mundi, není zaujetím povýšeného moralisty.
Je to zaujetí toho, kdo dobře ví, že také on je vpleten do souvislosti této hry, kdo si je vědom toho, že také on má zde své místo, čas a roli jíž se nelze zříci.
Ale hlavně je to zaujetí a dychtivost toho, koho toto hemžení, střídání letů a pádů, vítězství a porážek baví a těší.
Karneval nezná dělení na účinkující a diváky. Karnevalu se nepřihlíží, karneval se prožívá. Pokud trvá karneval, neexistuje pro nikoho jiný život než karnevalový. Není kam z něho prchnout, neboť karneval nezná místní ohraničení. V čase karnevalu je možné žít jen podle zákona karnevalové svobody.
Karneval má vesmírný charakter, je to zvláštní stav celého světa – obrození a obnovení, kterého se účastní všichni lidé. Je zaměřen proti všemu zvěčnění, dovršení a ukončenosti. Podstatné rysy karnevalu, jak je ve své knize o F. Rabelaisovi uvádí M. Bachtin, charakterizují podle mého mínění také ráz a atmosféru práci Ewy Nemoudry.
Potěšení diváků z jejího díla je myslím z tohoto rodu.
Bohuslav Holý 1996
historik a teoretik umění

Výstavy
1986 – 1987 – KAW Polsko – autorský kalendář – H. Ch.Andersen
1988 – 1990 – autorské výstavy Krakov, Varsovie
1992 – 1998 – Rebis Polsko – ilustrace – psychologie
1993 – 6 th International Design Competition Osaka Japonsko
1994 – autorské výstavy Praha , Plzeň , Olomouc
1994 – ilustrace povídek v magazínu Playboy
1995 – autorské výstavy Hamburg , Vídeň , Štrasburk Francie , Frankfurt
1996 – autorská výstava v galerii Peintner – Lichtenfels , Praha
1997 – Galerie IPB Praha
1999 – autorská výstava galerie Dumont Ženeva Švýcarsko
1999 – skupinová výstava Hosté Galerie Hollar , autorská výstava nadace Lorenza 2000
2001 – galerie Chagall Brno , malá Šarka Gallery Praha
2001 – autorská výstava – ilustrace Art Gallery Kogen – Kan Yatsugatake Japonsko
2000 – 2005 – stala spolupráce s Galerii Sirius design Praha
2011 – 2012 – Ambasáde de Talent – Mezinárodní světový den žen – 1 cena – autorská výstava obrazu – Espace Saint Nazaire Francje
2014 – Maliřke sympozium Québec Kanada

 


Výběr z tvorby

 

Komentáře jsou uzavřeny