Pavel Piekar

Výstava ve vile galerie Crears, se uskuteční v termínu od 30. 7. – 3. 9. 2022.

Narodil se 18. července 1960 v Ostravě. Základní a střední školu absolvoval v Táboře, kam se jeho rodiče v jeho 3 letech přestěhovali. Studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze (1979-83) fakultu stavební, obor pozemní stavby. Již od mladého věku intenzivně kreslil (lidová škola umění v Táboře), během studií se zdokonaloval soukromými studiemi, u doc. Bohuslava Kutila a manželů Jenny a Jana Hladíka.
Je činný v oboru grafiky, kresby, knižní ilustrace a exlibris. Je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, jehož je od jara roku 2015 předsedou.

Pavel Piekar je příslušníkem generace, která se zasadila o renesanci českého linorytu od počátku devadesátých let až do dnešních dnů.Jeho grafiky jsou osobité a technicky náročné. Realisticky zobrazuje skutečnost a tu poté převádí do techniky barevného linorytu. Jeho grafika vzniká podle přesné kresby, ze které se kopírují jednotlivé desky – barvy pro následující soutisk. Podle obtížnosti tématu se počet jednotlivých desek – barev pohybuje od 5 do až 50 barev. Jeho tisky jsou autorské a malých nákladů.

Pravidelně vystavuje od počátku devadesátých let, od té doby uspořádal doma i v zahraničí přes 70 samostatných výstav a účastnil se podobného počtu výstav kolektivních. Za svou tvorbu dosáhl uznání v české republice – ocenění na grafice, roku, Bienále grafiky a Intersalonu.V posledních letech se podílí na přípravě a organizování výstav také kurátorsky a organizačně (výstavy pořádané SČUG Hollar, galerie Klatovy/Klenová).

V oblasti grafiky a barevného linorytu patří Pavel Piekar k nejvýznamnějším současným tvůrcům, v České republice je znám i knižními ilustracemi.

Svými pracemi je zastoupen v těchto sbírkách: Národní muzeum, Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Východočeská galerie v Pardubicích, Husitské muzeum v Táboře, Galerie Klatovy/Klenová, Muzeum umění Olomouc, Beauchamp, centre culturel, Francie, Galerie bří. Špillarů, Domažlice, Galerie Umění Karlovy Vary, Obvodní knihovna Opatov – artotéka, Sanamchandra Art Gallery, Silpakorn University, Thajsko a v řadě dalších veřejných a soukromých sbírek u nás i v zahraničí.

 


Výběr z tvorby

 

Komentáře jsou uzavřeny