Peter Uchnár, Igor Piačka

Výstava s názvem
Cum fabulis mundi
S příběhmi světa

Výstava je prodloužena až do 10. 4. 2021.

Srdečně Vás zveme na prodejní výstavu maleb slovenských malířů.


Více o umělci Igor Piačka

Více o umělci Peter UchnárIgor Piačka patří mezi nejvýznamnější současné slovenské autory i ceněné ilustrátory. Jeho nejnovější volnou tvorbu můžete vidět na výstavě v kolekci Cum fabuli mundi, kde mimo jiné bude představen výběr originálních maleb, které vznikly pro knihu Slovenské rozprávky a pověsti Boženy Němcové. Kniha je před jejím prvním vydáním, která vyjde ve dvou svazcích a do prodeje se dostane už letos před Vánoci.

Cum fabulis mundi
S příběhmi světa


Príbehovosť je od vekov vyhľadávanou vlastnosťou obrazov.
Dnes hovoríme o virtuálnom svete, ale oddávna sa vizuálne umenie zaoberalo snahou obrazom sprítomniť ľudské fantázie a predstavy o svete.
Príbehovosť je u Igora Piačku prítomná vo všetkých generáciách jeho obrazov.
Ilustrácie k Slovenským rozprávkam Boženy Němcovej sú svetom vo svete textu knihy. Ľudské tu Igor zvýrazňuje v kontrastoch Krásy a Škaredosti, Ženy a Muža, Človeka a Zvieraťa, Človeka a Krajiny, Človeka a Veci.


V obrazoch Zvieratá je zviditeľnený vitalizujúci animizujúci pokrik: “Ecce homo!”, kde Igor vidí našu pokrvnosť s ostatnými pozemskými tvormi.
Obrazy Dancing Queen sú návratom ku ženskej vitalite, prirodzenosti a spriaznenosti s kvetmi.
Maľby a grafické listy od počiatkov jeho tvorby až dodnes sú nepretržitým reťazením útržkov diania. Deje sprítomňujú ľudské vírenie i upokojenie, dynamické pohyby aj kontempláciu. Témy predstavujú klasické princípy paradoxov nášho počínania: Cnosti a Neresti, Život a Smrť, Radosť a Smútok, Lovci a Obete, Hrdinovia a Podliaci.


Formou animizmu Igor pokračuje v odvekej tradícii prenášať symbolické vlastnosti zo zvierat na ľudí. Táto skratka mu umožňuje jednoducho a účinne sprostredkovať divákovi autorov názor na zobrazenú situáciu. Často použije kontrast Krásky a Zvieraťa ako príklad paradoxov reality. Igor Piačka vníma a potvrdzuje, že veci sú aké sú a tým sa korí, skláňa pred realitou. Pri slove REALITA je u Igora potrebné povedať, že je podstatná pre jeho formálne stvárnenie príbehov a ich obrazových skratiek.V ploche obrazu používa kombináciu abstraktných a reálnych fragmentov čo najúčinnejšie a najplastickejšie replikujúce vnímané tvary ľudí, zvierat, predmetov a priestorov, ale aj ich emócií, rozpoložení a dosahuje silný psychologický účinok. Postavy Igorových obrazov sú raz individuálne bytosti s neopakovateľnými črtami, inokedy štylizované a dynamizované symboly. Bytosti nahé, či odeté v zdrapoch látok a koží.

Igorove všedné dni prinášajú nevšedné obrazy.

Júlia Piačková akademická maliarka
Pezinok, 15. 9. 2020
Peter Uchnár – kreslíř, malíř, ilustrátor.
V letech 1984–1989 studoval restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Košicích. Ve studiích pokračoval na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě pod vedením prof. Dušana Kállaye v ateliéru volné grafiky a knižní ilustrace (1992–1998). V letech 1992–2002 vyučoval na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě.


Pro výtvarnou práci Petera Uchnára je symptomatickou vizuální kvalitou řemeslně precizní výraz v každém jednom z detailů jeho zobrazení. Divák je autorem pevně veden kontemplativní krajinou svébytného výtvarného výrazu. Jeho obrazovou formu je možno vnímat nejen jako nezaměnitelný autorský rukopis, ale je k ní možno přistoupit i jako k tvaroslovnému echu tvorby autorského okruhu soustředěného kolem časopisu Simplicissimus, anebo je jí možno vnímat jako vzdálenou aluzi japonských dřevorytů.


Kromě výše zmíněných inspirativních zdrojů a vizuálních klíčů, skrze něž jsme se pokusili nahlédnout do ateliéru umělce, má Uchnárův divák k dispozici i další možnosti, jak porozumět autorovu kresebnému i malířskému projevu, mj. se mu nabízí cesta konfrontace obsahů a forem obrazů s esenciální kvalitou jsoucna, se schopností být, jež před něj předstupuje tu jako dětský sen o létání či vize všemožných vírů, v jejichž hlubinách je neviditelné ego obkružováno spirálami beztížné samoty. Na rozdíl od kresebného díla je pro malby práce s barvou hlavním konstrukčním principem obrazu. Pohyb a čas jsou přítomny jako skryté symptomy dynamicky modelované prostorovosti zbavené předmětnosti ponechávající si možnost, respektive odkazující k možnosti tradiční práce s barvou.

Peter Uchnár svou ilustrativní tvorbu vnímá jako malbu použitou v knize.
Jeho práce jsou vystavovány na Slovensku i v zahraničí. Uchnárova knižní tvorba je rozsáhlá, namátkou uvádíme: Jonathan Swift Gulliverove cesty, Rudyard Kipling Kniha džunglí, Ľubomír Feldek Veľká kniha slovenských rozprávok, Peter Pan, Súbor Shakespearových hier v preklade Ľubomíra Feldeka atď. Práce Petera Uchnára je oceňována širokou laickou, ale i odbornou veřejností. Za svou tvorbu získal celou řadu ocenění: Zlaté jablko BIB ’99 za Gulliverove cesty, Cenu Ministerstva kultúry SR za vynikajúce ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska (1999) za Gulliverove cesty, za Veľkú knihu slovenských rozprávok (2003), Cenu Ľudovíta Fullu (2005), za ilustrace knihy J. M. Barrieho Peter Pan na Bienále ilustrácií Bratislava (2009).

text: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.Fotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny