Paulina SKAVOVA, Adam KAŠPAR

Výstava dvou umělců v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS (Na zahradách 2186) se uskuteční v termínu od  4. 9. – 16. 10. 2021.


Vernisáž
Adam Kašpar – malba, Paulina Skavova – socha se uskuteční v sobotu 4. 9. v 17.00h.Více o umělci Paulina SKAVOVA


Více o umělci Adam KAŠPARNa výstavě představíme tvorbu z nejvýraznějších mladých talentů současné malířské scény.

Adam Kašpar (narozen 1993, Litomyšl) studoval na AVU v Ateliéru Malířství IV profesora Martina Mainera.
Vystavuje na společných i autorských výstavách od roku 2010.
Adam Kašpar patří do okruhu realistů, je bytostným krajinářem – v tomto směru navazuje na bohatou tradici spojenou v českém prostředí především se jménem Julia Mařáka.
Dominantním tématem Kašparových prací je příroda. Tu malíř zobrazuje precizní realistickou technikou. Samotné malbě předchází řada přípravných skic, fotografií a systematického pozorování, jeho přístup ale rozhodně není pouze dokumentační. Ve spojení s inspirací, kterou Kašpar čerpá z krajinomalby doby renesance i devatenáctého století a se subjektivním silným vztahem k přírodě, tak vznikají neobyčejně podmanivá díla. Výstava nabídne výběr z tematických cyklů autora. Geologie, Mapa hor, Archiv lesa .


Paulina Skavova (narozena 1976, Trutnov) studovala na AVU v sochařském ateliéru profesora Karla Nepraše a ateliéru intermediální tvorby prof. Milana Knížáka. V roce 1999 studovala v rámci programu Erasmus v Helsinkách. Roku 2001 získává ateliérovou cenu AVU. V roce 2002 se stává laureátkou ceny Jany Rybářové, Fondazione Europea Margherita. V následujícím roce autorka získává státní švýcarské stipendium a absolvuje postgraduální studium na Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern. V roce 2008 se zúčastnila studijního pobytu v Acapulcu v Mexiku.
Vystavuje od roku 2003 na společných i autorských výtvarných přehlídkách. Je zastoupena ve výtvarných sbírkách soukromých i institucionálních v Česku, Evropě a USA.
Sochařská tvorba Pauliny Skávové disponuje širokým rejstříkem figurální a předmětné kompetence. Úspěšně realizovala celou řadu sochařských zakázek a ve své volné tvorbě pracuje s hybridní estetikou mnohdy ironicky oscilující v hraničním pásmu forem a obsahů pompézní materiálové dvojakosti i erotické extravagance, respektive skutečnosti a simulakra.Fotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny