Klára SEDLO

Výstava v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS (Na zahradách 2186) se uskuteční v termínu od 24. 3. – 1. 5. 2021.
Více o umělci Klára SEDLOŽije a pracuje v Praze. Vystavuje od roku 2013. Své dílo prezentovala na individuálních a kolektivních výstavách doma i v zahraničí.
Autorka o sobě a svém vidění světa a jeho vlivu na svou tvorbu mj. uvádí: „…svůj největší inspirační zdroj nacházím v symbolismu. A kromě symbolismu třeba i v ilustracích Cyrila Boudy, temných dřevěných místnostech starých chat a všech absurdních věcech i kýčovitých bizárech, které se vymykají normálu. Co je pro mě dál typické? Asi to, že jsem analytická. Alespoň v uměleckém prostředí to není úplně běžné, být analytik.“
Nepochybně je možné poněkud nesouhlasit s tvrzením, že analytických osobnostních přístupů v uměleckém prostředí není mnoho. Je však užitečné slyšet autorčinu prezentaci sebe sama, jako někoho, pro nějž je analytický přístup k vnějšímu světu podstatný. Je-li náš zájem o figurální tvorbu Kláry Sedlo veden potřebou seznámit se s jejím dílem do hloubky a chceme-li pochopit její malířské dílo v celé šíři významů, neměli bychom opomenout ani další skutečnosti, jimiž se autorka netají a veřejně je prezentuje. Klára Sedlo v souvislosti se svým analytickým přístupem k tvorbě mj. hovoří také o své fotografické paměti a zároveň i tom, že mnohdy pracuje intuitivně, a že ve své tvorbě identifikuje i synestetický přístup k vnějšímu světu, jehož slova, litery či zvuky její autorské já přetváří do barev a výsledných kompozic. Malířské dílo Kláry Sedlo má své pevné ukotvení v rozsáhlém kresebném korpusu. Skicák přetékající množstvím studijního materiálu je nezbytnou výchozí platformou pro finální malířské gesto.

Klíčová se pro autorku stala teze malíře Pierra Bonnarda: „Není to o tom malovat život, ale dát svůj život malbě.“ Pro ty z nás, kterým vzhledem k věku, a možná i jiným okolnostem, mohou tato slova připadat poněkud patetická, budiž nabídnut alternativní komentář, tentokrát přímo z autorské dílny, v němž je předmětný umělecký přístup představován jako „nový jazyk“, protože žádný z existujících jazyků autorce nestačí k tomu, aby se v jeho rámci uplatnil širokospektrální obsahový záběr mladé umělkyně, s jejíž aktuální tvorbou se má divák Galerie Crears možnost seznámit v rámci výstavy.Fotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny