David John LLOYD, Juraj ČUTEK

Výstava dvou umělců v novém pavilónu stage garden GALLERY CREARS (Na zahradách 2186) se uskuteční v termínu od 8. 5. – 3. 7. 2021.
Více o umělci David John Lloyd


Více o umělci Juraj ČutekDavid John Lloyd se vedle malby věnuje také hudbě. Hraje na tenor saxofon v Ostravské skupině Line. Hudba a malba jsou pro jeho tvorbu vzájemně inspirativní a doplňující se.

Svou malířskou dráhu na ostravské výtvarné scéně odstartoval sérií výstav v druhé polovině 90. let. Vystavoval mj. v ostravském Výtvarném centru Chagall, v divadle Aréna, v Galerii na Chodbě, v galerii Národního divadla Moravskoslezského, v Galerii výtvarného umění Ostrava, v Galerii Industrial a v mnoha dalších. Vystavoval také v Havířově, Třinci, Frýdku-Místku, Kolíně, Přerově, Praze, Barceloně a Londýně.

Raná Lloydova tvorba ve své formální a obsahové podobě silně čerpala z tvorby soudobé (Francis Bacon), avšak také z modernistických inspirací (Chaim Soutin) a nacházela řadu podnětů taktéž v tvorbě renesančních i barokních mistrů (Tizian, Rembrandt, Goya). Důležitou součástí jeho tvorby je také krajinomalba, do jejíž imaginární symboliky jsou začleněny vedle vegetativních motivů i architektonické fragmenty. Figurativní tématika Lloydova výtvarného projevu není typická pouze pro malířskou práci, ale taktéž je přítomna v umělcově kresebné tvorbě. Zřetelný příklon k tradičně modernistickému výtvarnému projevu je nutno vnímat jako konzistentní autorský postoj, zhmotněný v tvůrčím gestu, z nějž skrze široké spektrum figurální dekompozice vystupuje autorsky svébytný komentář k celé řadě existenčních situací. Expresivní malířské, respektive kreslířské gesto mnohdy nachází svou výslednou podobu společně s bohatou až divokou barevností. Lloydova tvorba, řečeno spolu s Miroslavem Petříčkem: „…se týká povahy všeho toho, co jest, přesněji řečeno: způsobu, jak všechno to, co jest, jest co do svého bytí.“

Ontologický rozměr výtvarné práce Davida Johna Lloyda je dobře čitelný i v jeho intermediálních uměleckých projektech, o nichž Petr Beránek napsal: „Otázky zrození, života a smrti se pokoušel rozplétat v lyrické hudebně-výtvarné a baletní performanci Entrances and Exits, v níž využil mýtickou symboliku hvězd, planet a jejich personifikací – člověkem stvořených bohů antiky. V monumentálních ostravských projektech, inspirovaných historií genocidy Rudých Khmerů v Kambodži, či hornickou dřinou v podzemí, použil již kombinací malby s expresivními fotografickými portréty a přiblížil se k výlučnému malířskému zájmu o lidskou postavu a portrét, jež v jeho obrazech převažují dodnes.“

Juraj Čutek je syn akademického sochaře Antona Čuteka, zakládajícího člena významné slovenské výtvarné skupiny Mikuláše Galandy, pochází z Žiliny, odkud se později s rodinou odstěhoval do Bratislavy. Studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bratislavě pod vedením prof. Ľudovíta Korkoše. Vysokoškolská studia absolvoval v roce 1983 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Josefa Malejovského a v ateliéru prof. Josefa Svobody. Jeho tvorba je zastoupena v mnoha domácích i zahraničních sbírkách.

Vystavoval nejenom na Slovensku a v Čechách, ale také ve Švýcarsku, Itálii, Holandsku, Francii, Německu, Rakousku, Maďarsku, USA, Monaku a Izraeli. Účastnil se řady sochařských sympózií domácích i zahraničních. Je laureátem ceny Křišťálové křídlo za rok 2017. Autor v současnosti žije a tvoří v Bratislavě.

Těžiště jeho práce tvoří komorní a monumentální plastika. Věnuje se také tvorbě interiérové, jakož i kresbě a malbě. Inspiračními zdroji tvorby Juraje Čuteka jsou hudba, mytologie, ale také pohyb, rychlost a technické vynálezy. Pro jeho sochařskou tvorbu je příznačný respekt k materiálovým kvalitám a řemeslné bravuře. Na prvním místě stojí v Čutekově tvorbě myšlenka, která se pokouší najít svůj tvůrčí výraz – jazyk, který je jejím finálním vyjádřením.

Pro Čutekovu práci je příznačný specifický reorganizační tvůrčí princip, kdy formální, obsahové i vztahové vizuální esence jsou limitami nově uskutečňovaného záměru. Jinak řečeno, významem a formou zpracovaná hmota, se jeví jako „něco“, jehož vizuální rámec nás konfrontuje s prostorovým výsledkem v intencích tradičně uskutečňovaných představ o možnostech srozumitelnosti nepředstavitelného.
My všichni, kteří nepochybně navštívíme Galerii Crears, máme jedinečnou možnost, abychom v kontaktu s aktuální tvorbou Juraje Čuteka vstoupili přímo in medias res – do životního prostoru obmyšleného uměním, do tvůrčího ringu, kde se zdánlivá srozumitelnost světa a autorské nasazení pokouší o nemožné, o vítězství vidoucího – diváka.Fotogalerie

 

Komentáře jsou uzavřeny