stage garden

Podařil se zrealizovat projekt stage garden s novým pavilónem GALLERY CREARS a s GALLERY KUK (prodejna uměleckého kovu). Komplex se nachází v Rožnově pod Radhoštěm Na zahradách 2186.

Záměr je prezentovat tematické výstavy s možností prodeje vystavených uměleckých děl ve všech našich objektech současně.
Roční program výstav v stage garden GALLERY CREARS
Na zahradách 2186

ROK 2022

Pavel Forman, malba
26. 2. – 16. 4.

Tomáš Jetela, malba
23. 4. – 4. 6. 

Stefan Milkov, malba, socha
11. 6. – 30. 7.
  
Lyuben Petrov, malba
6. 8. – 24. 9. 

Peter Pollág, malba
1. 10. – 19. 11. 

Peter Cvik, malba
26. 11. – 28. 1. 2023 
Roční program výstav v stage garden GALLERY CREARS
Na zahradách 2186

ROK 2021

Klára SEDLO, malba
24. 3. – 1. 5.

David John LLOYD,  Juraj ČUTEK,  malba, socha
8. 5. – 3. 7. 

Karolína ROSSÍ, Martin RAJČAN,  Sebastian KITZBERGER,  malba, socha, sklo
10. 7. – 21.8. 
  
Paulina SKAVOVA, Adam KAŠPAR, socha, malba
4. 9. – 16. 10. 

Boris JIRKŮ, malba
23. 10. – 27. 11. 

ZIMNÍ SALÓN
4. 12. – 19. 2. 2022 


Přijměte pozvání na novou výstavu Adam Kašpar – malba, Paulina Skavova – socha. Vernisáž se uskuteční v sobotu 4. 9. v 17.00 h.Na výstavě představíme tvorbu nejvýraznějších mladých talentů současné malířské scény.

Adam Kašpar (narozen 1993, Litomyšl) studoval na AVU v Ateliéru Malířství IV profesora Martina Mainera.
Vystavuje na společných i autorských výstavách od roku 2010.
Adam Kašpar patří do okruhu realistů, je bytostným krajinářem – v tomto směru navazuje na bohatou tradici spojenou v českém prostředí především se jménem Julia Mařáka.
Dominantním tématem Kašparových prací je příroda. Tu malíř zobrazuje precizní realistickou technikou. Samotné malbě předchází řada přípravných skic, fotografií a systematického pozorování, jeho přístup ale rozhodně není pouze dokumentační. Ve spojení s inspirací, kterou Kašpar čerpá z krajinomalby doby renesance i devatenáctého století a se subjektivním silným vztahem k přírodě, tak vznikají neobyčejně podmanivá díla. Výstava nabídne výběr z tematických cyklů autora. Geologie, Mapa hor, Archiv lesa .


Paulina Skavova (narozena 1976, Trutnov) studovala na AVU v sochařském ateliéru profesora Karla Nepraše a ateliéru intermediální tvorby prof. Milana Knížáka. V roce 1999 studovala v rámci programu Erasmus v Helsinkách. Roku 2001 získává ateliérovou cenu AVU. V roce 2002 se stává laureátkou ceny Jany Rybářové, Fondazione Europea Margherita. V následujícím roce autorka získává státní švýcarské stipendium a absolvuje postgraduální studium na Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern. V roce 2008 se zúčastnila studijního pobytu v Acapulcu v Mexiku.
Vystavuje od roku 2003 na společných i autorských výtvarných přehlídkách. Je zastoupena ve výtvarných sbírkách soukromých i institucionálních v Česku, Evropě a USA.
Sochařská tvorba Pauliny Skávové disponuje širokým rejstříkem figurální a předmětné kompetence. Úspěšně realizovala celou řadu sochařských zakázek a ve své volné tvorbě pracuje s hybridní estetikou mnohdy ironicky oscilující v hraničním pásmu forem a obsahů pompézní materiálové dvojakosti i erotické extravagance, respektive skutečnosti a simulakra.Přijměte pozvání na výstavu třech umělců: Karolína ROSSÍ, Martin RAJČAN,  Sebastian KITZBERGER,  malba, socha, sklo
10. 7. – 21.8. Přijměte pozvání na prohlídku výstavy za přítomnosti Pavly LLoyd a Juraje Čuteka, která se uskuteční v sobotu 12. 6. 2021 v 17.00 hZIMNÍ SALON
ROK 2020

QUIDO KOCIÁN, Dílo posedlé krásou, socha
26. 10. 2019 – 11. 4. 2020

IGOR KITZBERGER, socha
9. 5. – 4. 7. 2020

ROTAL SALÓN, malba, socha, grafika
VOJTĚCH KOVAŘÍK
ONDŘEJ FILÍPEK
ALENA FOUSTKOVÁ
MILAN HAJDÍK
11. 7. – 22. 8. 2020

IVANA ŠTENCLOVÁ, malba
29.8. – 10.10. 2020

ZIMNÍ SALON
4. 12. 2020 – 13. 2. 2021
ZIMNÍ SALON

IVANA ŠTENCLOVÁ Visage

Salon ROTAL


IGOR KITZBERGER – V pohybu


Quido Kocian – Dílo posedlé krásou