http://textpattern.com/ http://www.galeriecrears.cz/ Pá, 18 led 2019 17:11:22 CET, Zimní salon 2018 V zimním období vystavujeme a nabízíme umělecká díla nejvýraznějších osobností české a zahraniční výtvarné scény.

Více o zimních salonech v minulých letech

]]>
http://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/zimn%C3%AD-salon-2018 St, 28 lis 2018 14:26:45 CET http://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/zimn%C3%AD-salon-2018
Pavel Forman

Pro Formanovo dílo je charakteristické vizuální bohatství a sofistikovaná barevná agresivita jeho obrazů. Malíř pracuje s mnoha motivy. Nebojí se zobrazovat ikonické figury české společnosti 20. století jako například Tomáše Garrigue Masaryka, Karla Gotta či Hurvínka. Nedělá to v klasickém realistickém duchu, ale hlubokým ponorem do tématu. Nechává se inspirovat uměním pop artu, ale také je možno v jeho díle objevit silné stopy současné popkultury a zejména street artu. Pavel Forman ve své umělecké kariéře dosáhl mnoha ocenění a stipendií například v Litvě, Holandsku, Dánsku či USA. V roce 2009 získal nejvyšší ocenění pro mladého umělce do pětatřiceti let na XV. Bienále de Cerveira v Portugalsku.


Aktuální nabídka obrazů v Galerii


]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/pavel-forman St, 02 říj 2019 17:41:09 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/pavel-forman
Stefan Milkov http://www.galeriecrears.cz/umelci/stefan-milkov St, 02 říj 2019 17:40:35 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/stefan-milkov Pitt Brandenburger

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/pitt-brandenburger St, 28 srp 2019 17:39:30 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/pitt-brandenburger
Iva Mrázková http://www.galeriecrears.cz/umelci/Iva-Mrazkova St, 28 srp 2019 17:25:08 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/Iva-Mrazkova Jakub Špaňhel http://www.galeriecrears.cz/umelci/Jakub-Spanhel St, 26 čen 2019 17:19:16 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/Jakub-Spanhel Sebastian Kitzberger

Rukopis Sebastiana Kitzbergera je specifický – do jeho práce se promítají klasické dekorační techniky doplněné moderním tvaroslovím a barevností. Dekorativní broušení je dokonale řemeslně zvládnuté. Preciznost a neobvyklost Sebastianovy práce mu získala několik významným ocenění. Získal Cenu Designblok Talent Card a také představil na Prague design week, spolu se Štěpánem Smetanou, ručně foukaná a broušená svítidla.

V současné době žije a tvoří střídavě v Praze a Rožnově p.R.

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/Sebastian-Kitzberger St, 22 kvě 2019 17:19:16 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/Sebastian-Kitzberger
Karel Rossí se narodil roku 1955 v Brně. V letech 1971 - 1975 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté v letech 1975 - 1980 Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Karla Součka.

Samostatně vystavuje od roku 1981, a to v různých městech v Česku i v Evropě. Pracuje na Vysočině a je členem výtvarné skupiny „Položená osmička“. Věnuje se malbě krajin a zátiší, které vytváří staromistrovskou technikou. Jeho plátna vyprávějí složité příběhy, do reálné krajiny zasazuje transcendentní děje a probouzí divákovu fantazii.

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/karel-Rossi St, 22 kvě 2019 15:18:44 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/karel-Rossi
Oldřich Tichý 15. 9. 1959 ve Zlíně
1974-1978 SUPŠ Uh. Hradiště
1980-1986 AVU Praha
Vystavuje od r. 1986 (člen skupiny Most a Mánes)
1995 - stipendium nadace The Pollock - Krasner foundation, New York

 

Samostatné výstavy:
2006 - Retrospektiva - Dům umění - Zlín
2007 - Typický obraz - Galerie Nová síň - Praha - s Mariem Kotrbou
2007 - Galerie Dijkstra - Antwerpy - Belgie
2009 - Galerie Magma - Ostrava
2009 - Galerie Orlovna - Kroměříž
2010 - Galerie Kartografie - Praha - s Mariem Kotrbou
2010 - Schnirchův dům - Praha - s Petrem Župnikém
2011 - Galerie Kartografie - Praha - s Mariem Kotrbou
2011 - Galerie J. Jílka Šumperk "Ten oka mžik"
2011 - Galerie Dijkstra - Antwerpy - Belgie
2012 - GFJ - Kutná Hora - obrazy
2012 - Galerie XXL - Louny - Kousek nekonečna

Kolektivní výstavy:
2005 - IV. Nový Zlínský salón, Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně
2007 - Typický obraz 6. Nová síň Praha
2007 - Umělecká sbírka KGVU Zlín
2008 - V. Nový Zlínský salón, Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně
2009 - Galerie Orlovna, 11+3, Kroměříž
2010 - Lineart 29 Ghent, Belgie
2011 - 6. via art Praha, 10+10
2012 - Zlínský Okruh 2
2012 - GVU - Havlíčkův Brod

Způsob, jakým Oldřich Tichý (1959) nakládá v malbě s materií, tvarem a barvou, jistá palčivost, mučivost, cosi zraňujícího v jeho obrazech, uvádí jeho tvorbu do souvislostí s imaginativní tendencí českého moderního umění. Mluvím-li tu o obrazech, mám na mysli i jeho práce na papíře, ostatně vždy věrné technologie oleje. I nové kresby, práce na papíře, dávají najevo, jako by sám vznik obrazů nebyl prvotním důvodem tvorby, ale spíše sám proces tvoření, malba jako způsob přemýšlení, jako neustálý pokus o rozevření vzpomínky, vzkříšení vteřin porozumění, kdy se otevírá svět a jeho uvidění zůstává v díle pro vždy přístupné. Jistá symboličnost tichého obrazu nespočívá v ustálené, kodifikované znakovosti, ale spíše ve způsobu malby, nakládaní s barvou a její hmotou, s uzavřeností nebo otevřeností obrovského prostoru.

převzaté ze Zlínskeho okruhu 2

 

Oldřich Tichý svou dosavadní prací znovu ukazuje, že "tradiční " obraz je schopen neustále proměny a aktualizace. Je jedním z uměleckých druhů, který je schopen přijímat podměty z nejprotichudnějších výtvarných aktivit, programů a tendencí. Aktualnost Tichého obrazu je v dnešní diverzifikované situaci české umělecké scény zřejmá.

PhDr. Ivan Neumann

 

"Malíř se nebrání působení náhody, ale přitom přirozeně rozvíjí řád. Obraz mnohdy chápe jako okno do světa, stává se mu jakýmsi vymezením okamžiku, zastavením v prostoru a čase. Někdy nechává při zdánlivě banálním vyjádření do své tvorby proniknout nejtajnější a nejhlubší myšlenky. Často vychází z dětského vidění světa, dospívá ke zjednodušení formy, která dané téma přesvědčivě vystihuje."

Jiří Machalický Revue art IV/2006

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/oldrich-tichy Po, 04 bře 2019 11:38:04 CET http://www.galeriecrears.cz/umelci/oldrich-tichy