http://textpattern.com/ http://www.galeriecrears.cz/ Po, 28 kvě 2018 09:57:53 CEST, Michael Rittstein Prodejní výstava v termínu  4. 4. 2018 – 2.6. 2018.

Vernisáž prodejní výstavy proběhne v galerii CREARS ve středu 4. dubna v 17. 30 hodin za osobní účasti Michaela Rittsteina.
Diváci se mohou těšit na komentovanou prohlídku a navazující rozpravu o vystavených obrazech.
Výstava bude trvat do soboty 2.června.

Náhlé echo: Hravý i naléhavý Michael Rittstein v Rožnově pod Radhoštěm

Rožnovská galerie CREARS zahajuje sezónu 2018 výstavou Náhlé echo od jednoho z nejvýznamnějších současných českých figurálních malířů Michaela Rittsteina.

Více o umělci Michael Rittstein

Rittstein je malířem a dokumentátorem každodennosti v její nejprostší podobě. Základem každého obrazu je kousek reality, který byl odpozorován ze skutečného života. Již od dob studií tak lze v umělcově tvorbě sledovat zájem o obyčejné prožitky obyčejného člověka v obyčejném prostředí, které však bývají zachyceny ve vždy překvapivých a často delikátních či bizarních souvislostech. S vlastní osobitostí pracuje Rittstein také s obrazovou plochou. Způsob, jakým přistupuje k budování prostoru a objemů připomíná místy spíše práci sochaře. Na svá plátna totiž nanáší neobyčejně vysoké vrstvy sytých a pestrých akrylových barev, které kromě štětců modeluje špachtlemi či dokonce holýma rukama. Vznikají takto bohatě strukturovaná díla výrazné plastičnosti vzbuzující obsedantní touhu po doteku.

Excentrický rukopis výrazně barevných, kompozičně bohatých a vizuálně silně podmanivých pláten vtahuje diváky svými nekonvenčně uchopenými figurální náměty do svébytného vizuálního univerza s vlastními poetickými zákony i filosofií. Umělcův vnitřní obrazový svět je poté uskutečňován prostřednictvím nevysychajícího zdroje jeho bezbřehé imaginace, ale také díky umění tyto inspirace pevně ukotvit a zhmotnit. Rittsteinovy plátna nepostrádají vtip a anekdotičnost, přesto o nich nelze tvrdit, že jsou prvoplánová či vykalkulovaná. Ač bývá často zařazován k proudu tzv. „české grotesky“, sám sebe definuje spíše jako malíře „lokální historky“. Obraz je pro něj především místem k zachycení emocí, ze kterých je údajně poskládán celý náš svět.

]]>
http://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/michael-rittstein-2018 St, 04 dub 2018 11:19:12 CEST http://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/michael-rittstein-2018
Katarina Vavrová Sa narodila 23. augusta 1964.
V rokoch 1979-1983 študovala grafiku na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave.
V roku 1990 ukončila štúdium knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. Albína Brunovského a Karola Ondreičku.

Venuje sa voľnej grafike, exlibrisu, maľbe a kresbe. Doménou v grafických technikách je hĺbkotlač, predovšetkým lept a mezzotinta, jednotlivé tlače autorka ručne koloruje a zlatí. V kombinovanej technike malby Katarína zachováva svoj bravúrný kresebný prejav a rukopis pera, ktorý rafinovane posiluje maliarským talentom.

Katarína VAVROVÁ je maliarka snov a lyrických príbehov, uchváti nás do sveta dávno minulého, napruží naše pocity, transportuje do rozprávkovej drahocennosti a ponechá nás v úžase nad preciznosťou jej umeleckého ztvárnenia obrazu, ktorý nám predstavuje.

S ľahkosťou sebe vlastnej nás spojí s dávno žitými dobami,naladí na svet antiky či renesancie, upozorní na biblický príbeh či bájný mýtus, dotkne sa tém i dramatických, o to viac ľudských. S citom vyvažuje priestor, ktorý mapuje, nebojácně komponuje a s citlivosťou i mierou ovládá svoj kultivovaný výtvárný prednes. V obrazoch je prítomné niečo neuchopitelné, je v nich éter, nehmotnosť, majú dušu.

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/katarina-vavrova St, 17 říj 2018 00:00:00 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/katarina-vavrova
Petr Kuba

Narozen: 29. 3. 1958

SOCHY & MALBA

Studia:
1973-1977 Gymnasium Šternberk
1977-1981 SUPŠ Uherské Hradiště
1984-1990 UMPRUM Praha


Petr Kuba čerpá své náměty z mýtů, evropské duchovní kultury i bezprostředně ze života v jeho nadčasové poloze. Svědčí o tom názvy jeho artefaktů: Cháron, Laokont, Anděl strážný, Had na prsou, Noční chodec a další.

Bohatým námětem k přemýšlení nad jeho díly je objevování styčných bodů mezi Kubovou tvorbou sochařskou a malířskou, popřípadě grafickou. Petr Kuba je obdivuhodný v oblasti malby, grafiky i v jeho počínání s barvou, plošnou kompozicí a lineární pádností, jichž využívá k uchování specifik svého sochařského rukopisu v ploše. Ale je nutné vyzvednout také jeho sochařské realizace, které jsou nespornou dominantou Kubovy výtvarné práce.


Samostatné výstavy:
—— ——
1993 galerie Volksbank,Frankenberk (Německo)
1994 galerie Frese-Mehles,Bad Arolsen s p.Zlámalem
1994 galerie Na hradě, Olomouc s p. Kubovou
1995 galerie Šternberk
1995 galerie Percosi, d’arte 90 Venezia (Itálie)
1996 galerie Jana Svatý Kopeček
1997 galerie Diekirch (Lucembursko)
2003 galerie G (Olomouc)
2003 zámek Náměšť na Hané
2005 galerie Litovel
2005 galerie G, Olomouc, se Zdeňkem Vackem
2006 galerie Šternberk
2007 Lesní atelier Kuba Kersko
2008 galerie Mona Lisa Olomouc
2009 Synagoga Hranice
2012 Galerie Koruna Hradec Králové

Kolektivní výstavy:
—— ——
1991 Kabinet grafiky – Olomouc
1992 komorní plastika, galerie Mánes – Praha
1993 Intro Centro Europeo, Centro Ffiulano
Arti Plastice, Udine – Itálie
1994 Symposium Sv. Kopeček, galerie Jana
1996 galerie Jana Svatý Kopeček
1997 galerie Percosi, d’arte 90 Venezia – Itálie
1998 Symposium – Teplá, ČR
1998 galerie Voorburk – Nizozemsko
1999 galerie v Eslingenu – Německo
2000 Umění Moravy,velvyslanectví ČR, Carakas-Venezuela
2001 galerie v Bad Neustatu – SRN
2002 Rastros,galerie Diaz Mancini, Carakas – Venezuela
2002 II.salon – Litoměřice
2004 setkání v divadle – Šumperk
2007 ambasáda České Republiky – Kuwait
2007 klášter menších bratří Františkánů – Praha
2009 sdružení Q, Reduta Brno 2010
2010 sdružení Q, muzeum Boskovice
2010 galerie Znojmo
2011 Valašské mámení – Rajnochovice
2011 galerie INSPIRO – Brno sdružení Q
2012 zámek ve Chvalech – Praha
2014 sdružení Q Radnice města Brna
2016 sdružení Q Galerie města Olomouce

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/petr-kuba St, 29 srp 2018 11:25:35 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/petr-kuba
Ivan Titor (*02.02.1960)


Ivan Titor je malířem pronikavě imaginativním. A to ve všech polohách své tvorby. Nezáleží příliš, zda nám předkládá některou z mnoha variací autoportrétu nebo nás zve do své čistě vyfabulované krajiny či abstraktní kompozice. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že nás dokáže přesvědčit, abychom považovali často „nerealistické“ prvky jeho obrazů za něco samozřejmého, s čím se můžeme denně setkávat a konfrontovat. Vzácným prvkem, který je možné z Titorových děl vytěžit, je podle autora právě ono zaměření na dichotomii neskutečného a reality, jakož i na všechny další protiklady, které na svých obrazech klade vedle sebe. Snaží se nás tak přimět k zamyšlení o složitém, mnohobarevném světě plném nejrůznějších faset v jiných kategoriích, než jen jako o nemísitelných a pevně ukotvených strukturách.

V Ivanu Titorovi můžeme spatřovat následovníka určité linie hyperrealismu. Zdaleka však nejde o fotograficky přímé napodobování něčeho „viděného“ či dokonce viditelného. Autor vytváří své vlastní uměle zkonstruované důvěryhodné světy plné vířivého pohybu, které jsou do krajnosti realistické pouze v mysli diváků. Mohli bychom zde spíše vhodněji hovořit o určité hyperrealistické technice a způsobu zaznamenání myšleného, než o přesné nápodobě něčeho skutečného. Podstatným rysem jeho tvorby je vytváření dokonale přesvědčivé iluze prostoru v neobvyklých perspektivách a studium teorie barev, které v tomto procesu hrají klíčovou roli. Tyto dvě nezbytné složky tvoří základ k budování zdánlivé nadrealističnosti každého námětu a Titor s nimi dovede pracovat skutečně mistrně. Na začátku 90. let se autor pokoušel v těchto intencích experimentovat s počítačovou grafikou. Tato cesta se však ukázala jako nevhodná, neboť převážila autorova potřeba, být v přímém propojení s obrazem. Kontakt s materiálem, potřeba se jej dotýkat, míchat a cítit barvy, jsou nezbytné smyslové vjemy, bez nichž si malíř svou tvorbu nedokáže představit.

Dva hlavní proudy umělcovy tvorby se soustřeďují na autoportrét a na abstraktní architektonické a tvarové kompozice. Ve svých autoportrétech Titor mísí realisticky ztvárněný portrét s nekonkrétním pozadím a různými strukturami, které jej obklopují. Jeho tvář bývá často zachycena v silně vypjaté emoční křeči, která k nám z hloubky prostoru křičí až existenciálních úzkosti. Zneklidňující charakter těchto maleb bývá umocněn používáním zemitých valérů a tmavších barev a doplněn abstraktními tvary nebo barevnými skvrnami, které účinek záměru vyjádření stavu mysli sužované neznámou úzkostí portrétovaného ještě zesilují. Titorovy abstraktní kompozice, kterým věnuje podstatnou část své práce, představují fascinující vhled do uměle zkonstruovaného světa, kde je vše v excentrickém pohybu, kde vše víří, kypí neklidem a nedočkavostí, opisuje spirálové dráhy a krouží. Nejrůznější šroubovice, seskupení soustředných kruhů a dynamických rastrů vyjadřují nestálost v prostoru, neukotvenost a určitou obtížně definovatelnou neuchopitelnost. Dokonce i zdánlivě přesně vymezené struktury a v prostoru pevně ukotvené tvary budí, díky své důmyslné konstrukci a pozoruhodné netradiční perspektivě, dojem neustálé přeměny a nepostižitelnosti.

Mezi léty 1991 a 1998 byl Ivan Titor členem Unie výtvarných umělců ČR a jako organizátor se podílel na několika výstavách mladých výtvarníků UVU v Domě umění v Ostravě. Krátce pracoval také v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Pravidelně pořádá autorské výstavy a doma i v zahraničí se zúčastňuje četných výstav kolektivních. Své propracované kompozice představil ve Francii, USA, Polsku, Německu či Kanadě. Kromě malby se Titor zabývá i kresbou, okrajově ilustrací a zajímá se o fotografování. V současnosti se věnuje volné tvorbě a pedagogické činnosti.

Biografie v datech
—— ——
1975–1979 Gymnázium Ostrava
1981–1987 Výtvarná výchova a Český jazyk, Ostravská univerzita
1990-dosud volná tvorba
1999 habilitační řízení, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (udělen titul doc.)Pedagogická činnost:
V letech 1992 – 2007 vyučoval na katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity, od roku 1999 jako docent v ateliéru malby.
Od roku 2005 vyučuje na FMK Univerzity T. Bati ve Zlíně kresbu a teorii barev.


Působení v zahraničí:
V letech 2002 – 2004 vedl ateliér malby na Fakultě umění Katovické univerzity.Samostatné výstavy:
—— ——
2000 Pasinger Kunstladen, Mnichov, SRN
2003 Mona Lisa, Olomouc
2004 Galeria Uniwersytecka, Cieszyn, Polsko
2005 Galerie Magna, Ostrava
2006 Galerie V.Wünsche, Havířov
2008 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie Chagall, Karviná
2010 Slezskoostravská galerie
2011 Galerie Alternativa, Zlín
Galerie Crears, Rožnov
2012 Galerie Synagoga, Hranice
2013 Galerie Mona Lisa, Olomouc
2015 Galerie Kinský, Kostelec nad OrlicíÚčast na výstavách:
—— ——
2000 Popis jedné krajiny, Pasinger Kunstladen, Mnichov, SRN
Dva konce století, České muzeum moderního umění, Praha
2001 Der Mensch das skurrile Wesen, Pasinger Kunstladen, Mnichov, SRN
2003 Galerie BWA Bielsko- Biala, Polsko
Galerie BWA Sieradz, Polsko
2006 His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc
2008 7th Artprague, Praha
Ostrava Art, Ostrava
Žena v zajetí techniky, Galerie La Femme, Praha
2009 Figurama, Zlín
2010 Chimeria, Sedan, Francie
2011 Dystopia, CoproGallery, Santa Monica
2012 Figurama, PrahaIlustrace v knihách:
L. Olsen, Architectures of possibility, 2012, Guide Dog Books, Ohio
P. Rankov, Na druhej strane, 2013, Artforum Bratislava
K.S. Robinson, A Short, Sharp Shock, 2015, Anti- Oedipus Press, Michigan

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/ivan-titor So, 25 srp 2018 00:00:00 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/ivan-titor
Ivan Pavle

BYTOSTNÉ KRESBY A MALBY IVANA PAVLEHO

Slavnostní vernisáž výstavy BLÍZKÉ SVĚTY proběhne 27.6.2018 v 17.30 H

Ivan Pavle v celej svojej rozmanitej tvorbe uvažuje o podstate maľby, o jej jednoduchosti a zároveň zložitosti. Maľba sa mu javí ako nenahraditeľná a vo svojej podstate nevyčerpateľná, znova a znova sa obnovujúca. Hoci jeho nezáujem prispôsobovať sa aktuálnym trendom ho predurčoval na dráhu zvláštneho solitéra, jeho maliarske kvality nemohli ostať nepovšimnuté. Zúčastňuje sa na viacerých významných výstavách, postupne sa začína presadzovať nielen v slovenskom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Jeho maliarske skúmanie nesmerovalo k hľadaniu módneho prejavu, ale k podstate maľby. Od začiatku bol ukážkovým figuralistom.

Ľudskú figúru varioval v stovkách štúdií, študoval jej hmotu, analyzoval možnosti rozkladu hmoty, jej pohyb či jeho sekvencie, ale aj zobrazenie ľudských emócií v uvoľnených psychických stavoch. Uvažovanie Ivana Pavleho o podobe ľudského tela, jeho kráse a škaredosti, má svoje korene jednak v gotickom chápaní tela ako schránky duše, jednak v renesančnom hľadaní symbiózy tela a duše.

Sú to aj hľadania ciest z izolovaného sveta, v ktorom sa človek nezriedka ocitne. K analýze ľudskej postavy patrí aj zobrazovanie nahého, prevažne ženského tela zmyselných plných tvarov. Postupne sa v jeho tvorbe objavujú aj ďalšie motívy – rozličné mýtické alebo mytologické zvieratá, obľúbené kone a ryby alebo ich skelety vyvrhnuté na breh mora, veľkou témou ostáva Babylon. Pavle s veľkým rešpektom pristupuje k náboženským témam, či už ide o akt modlitby alebo o motívy anjelov, ukrižovania, snímania z kríža a pod.

Výtvarník absolvoval aj niekoľko študijných ciest a tvorivých pobytov (New York, 1996; Delft, 1998; Punta Gorda, Florida, 2003; Cité Internationale des Arts, Paríž, 2004; Veli Lošinj, Chorvátsko, 2005; Phuket, Thajsko, 2006, 2007, 2008, 2009; New York, 2012), ktoré mu priniesli nové inšpiračné podnety so zámerom naplniť výrok Paula Kleea, ktorý charakterizuje dávne snahy o zviditeľňovanie neviditeľného: „Umenie neopakuje viditeľné, ale robí viditeľným.“

Ivan Jančár

Ivan Pavle je jednou z najvýraznejších osobností strednej maliarskej generácie na Slovensku. Narodil sa v roku 1955 v Galante, vyrastal v Prievidzi. Roku 1981 absolvoval odbor monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Castiglione a prof. Vychlopen).

Žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa najmä maľbe a kresbe, ale aj sochárskej tvorbe, nábytkovým objektom a sporadicky aj ilustrácii. Vystavoval v prestížnych slovenských i zahraničných galériách, je zastúpený vo verejných i súkromných zbierkach po celom svete. Absolvoval niekoľko tvorivých pobytov hlavne v USA a Francúzsku, kde v roku 1989 získal cenu Poroty na Medzinárodnom festivale maľby v Cagnes sur Mer.

Tvorbu Ivana Pavleho charakterizuje plodný maliarsky nepokoj a vyhranený rukopis. Záujem o dotyk s najlepšími dielami minulosti ho priviedol k aplikovaniu zabudnutých techník a receptúr vo vlastných výtvarných postupoch. V jeho početnom diele sa spája znalosť tradície a rešpekt k materiálu so súčasným obsahom.

Ivan Pavle is a most distinguished figure from the post-fifties generation of Slovak painters. He was born on 8 March 1955 in Galanta but grew up in Prievidza. In 1981 he graduated from the Department of Monumental Painting at the Academy of Fine Arts in Bratislava (under Professors D. Castiglione and I. Vychlopen).


He lives and works in Bratislava, focusing largely on his paintings and drawings, as well as sculptural creation, furniture design and, occasionally, illustrations. He has exhibited at prestigious galleries in Slovakia and abroad. His works can be found in public and private collections worldwide. He has attended several study stays, in particular, in the USA, Thailand and France, where he was awarded the Jury Prize at the International Festival of Painting at Cagnes-sur-Mer in 1989.


His work can be characterised by his continual, prolific restlessness and his distinctive individual style. His interest in making contact with the best works of the past has led him to the application of ancient techniques and recipes in his own painting processes. His numerous works demonstrate a combination of knowledge of tradition and respect for his material with topical themes.

PERSONALISED FIGURATIVE DRAWINGS AND PAINTINGS BY IVAN PAVLE

Throughout his oeuvre Ivan Pavle contemplates the fundamentals of painting, how simple and at the same time how complex it is. Painting appears to be irreplaceable and inexhaustible, in its essence, self-reproductive. Although his lack of interest in adjusting to the current trends pre-determines him to the role of a peculiar, solitary artist, the quality of his painting cannot go unnoticed. He exhibits at several major exhibitions and advances steadily, not only in Slovakia, but also abroad. His artistic exploration is directed not to whatever is in fashion at the time but towards the essence of painting. From the very start of his career, he has been an exemplary figurative painter.
He varies the human figure in hundreds of his studies – he studies its matter, analyses the possibility of its decomposition, movement and its sequences; he also projects human emotions in a relaxed mental state. Ivan Pavle’s contemplation of the form of the human body, in all its beauty and ugliness, has its roots both in the Gothic perception of the body as a vehicle for the soul and also in the Renaissance search for the symbiosis of body and soul.
These also seek out exits from the isolated world in which he or she is frequently to be found. An analysis of the human body entails the display of a naked, predominantly female, fuller and sensual body. Other figurative motifs − various mythical or mythological animals, a favourite horse and fish or their skeletons washed ashore − emerge steadily in his work. Babylon remains the major motif. Pavle treats religious themes with great respect; whether the act of prayer itself or motifs with angels, the Crucifixion, the Descent from the Cross and the like.


He attends a number of study stays (New York, 1996, Delft, 1998 Punta Gorda, Florida, 2003, Cité Internationale des Arts, Paris, 2004, Veli Lošinj, Croatia, 2005, Phuket, Thailand, 2006, 2007, 2008 and 2009; New York, 2012) which provide further inspiration to fulfil the statement by Paul Klee, who characterises long-term efforts to make the invisible visible: “Art does not reproduce the visible; rather it makes visible.”


Ivan Jančár


Individual Exhibitions: (Selection)
—— ——

1985 Turčianske Museum of A. Kmeť (with Ján Hlavatý), Martin
1986 Finka House, Zvolen
1987 Czechoslovak Cultural Centre (with Oto Bachorík), Katowice, Chelm, Warsaw (Poland)
Tatran Publishers Gallery (with Oto Bachorík), Bratislava
Clinic of Neurology, Bratislava
Exhibition Hall for Youth (with Stano Stankoci), Bratislava
1988 V Club, Bratislava
L. Novomeský Gallery (with Oto Bachorík and Stanislav Stankoci), Bratislava
F. Studený Gallery (with Oto Bachorík), Nitra
1989 C. Majerník Gallery, Bratislava
1990 Bratislava City Gallery, Bratislava
1991 Studio S Gallery (with Soňa Pavleová), Bratislava
Atelierhof Gallery, Bremen (Germany)
Nassauische Sparkasse (with Alexander Kraščenič), Montabaur (Germany)
Gallery Art Fonctionel, Metz (France)
Galerie de Gang, Delft (Netherlands)
Siemens Nixdorf (with Stano Černý, Alex Kračšenič and Róbert Jančovič), Cologne (Germany)
1992 House of Slovak Culture (with Oto Bachorík), Prague
N. and P.V.D. Gallery (with Stano Stankoci and Ján Ťapák), B. Bystrica
Gallery of Bank of Agriculture, Bratislava
NOVA Gallery, Bratislava
Europahaus, Graz (Austria)
M. A. Bazovský Gallery (with Jozef Hobor), Trenčín
1993 Mitte Gallery (with Stanislav Stankoci), Vienna (Austria)
Terre ou Art, Verdun (France)
Bauform Studio, Cologne (Germany)
Embassy of the Slovak Republic, Bonn (Germany)
1994 Yellow House of Vincent van Gogh (with Oto Bachorík), Poprad
Art Gallery Heeze, Eindhoven (Netherlands)
De Brouwerij, Weelde (Netherlands)
KunstRAI ’95, Amsterdam (Netherlands)
1995 Bratislava City Gallery, Bratislava
NOVA Gallery, Bratislava
KunstRAI’95, Amsterdam (Netherlands)
1996 Residence of the Slovak Republic, New York (USA)
1997 Gallery MOCA (Museum of Contemporary Art), Washington (USA)
1999 NOVA Gallery, Bratislava
2001 Gallery Missing Link, Sarasota, Florida (USA)
2004 Cité Internationale des Arts, Paris (France)
NOVA Gallery, Bratislava
2005 Danubiana, Meulensteen Art Museum, Bratislava
2008 Embassy of the Slovak Republic (with Oto Bachorík), Rome (Italy)
2012 Private studio exhibition, Tribecca – New York (USA)
2013 Ján Koniarek Gallery in Trnava
2014 Qex Gallery, Trenčín


Joint Exhibitions: (Selection)
—— ——

1989 International Festival of Painting, Cagnes-sur-mer (France)
1994/2002 KunstRAI International Art Fair (NOVA Gallery Exhibition), Amsterdam (Netherlands)
1996 Neuhoff Gallery, New York (USA)
1998 Contemporary Slovak Art, International Monetary Fund, Washington (USA)
Contemporary Slovak Art, BASF Ludwigshafen, Vienna, Paris, Arnheim
1999/2001 Fontvieille International Art Fair, Monaco (Slovak exhibition of Spectrum Art)
2001/2002 International Art and Antiques Fair, (Slovak exhibition of Spectrum Art) Grimaldi Forum Monte Carlo, Monaco
2003/2004 International Art Fair – Holland Art Fair, (NOVA Gallery exhibition), The Hague (Netherlands)
2009 Herzliya, Israel (with V. Petrík, M. Kellenberger, P. Pollág, J. Oravec and Š. Polák)
2011 Fifteen Artists in the SPP Gallery, Bratislava
Slovak Art for Evening of Slovak Culture in Monaco
Spectrum Art in the SPP Gallery, Bratislava
2014 Umenie lieči/Healing Art (thirty-three artists), NOÚ/National Institute of Oncology in Bratislava


Awards:
—— ——

1989 Jury Prize, 21st International Festival of Painting, Cagnes-sur-mer (France)
2015 Prize Krištáľové krídlo
]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/ivan-pavle St, 27 čen 2018 11:43:33 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/ivan-pavle