http://textpattern.com/ http://www.galeriecrears.cz/ Po, 23 čec 2018 02:19:28 CEST, Ivan Pavle, Igor Kitzberger Společná výstava BLÍZKÉ SVĚTY dvou významných umělců Ivana Pavle a Igora Kitzbergera v prostorách galerie CREARS v termínu od 27. 6. 2018  - 25. 8. 2018

Slavnostní vernisáž výstavy BLÍZKÉ SVĚTY proběhne 27.6.2018 v 17.30 H

Více o umělci Igor Kitzberger

Více o umělci Ivan Pavle

]]>
http://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/ivan-pavle-igor-kitzberger-2018 St, 27 čen 2018 11:35:33 CEST http://www.galeriecrears.cz/aktualni-vystava/ivan-pavle-igor-kitzberger-2018
Katarina Vavrová Sa narodila 23. augusta 1964.
V rokoch 1979-1983 študovala grafiku na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave.
V roku 1990 ukončila štúdium knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením prof. Albína Brunovského a Karola Ondreičku.

Venuje sa voľnej grafike, exlibrisu, maľbe a kresbe. Doménou v grafických technikách je hĺbkotlač, predovšetkým lept a mezzotinta, jednotlivé tlače autorka ručne koloruje a zlatí. V kombinovanej technike malby Katarína zachováva svoj bravúrný kresebný prejav a rukopis pera, ktorý rafinovane posiluje maliarským talentom.

Katarína VAVROVÁ je maliarka snov a lyrických príbehov, uchváti nás do sveta dávno minulého, napruží naše pocity, transportuje do rozprávkovej drahocennosti a ponechá nás v úžase nad preciznosťou jej umeleckého ztvárnenia obrazu, ktorý nám predstavuje.

S ľahkosťou sebe vlastnej nás spojí s dávno žitými dobami,naladí na svet antiky či renesancie, upozorní na biblický príbeh či bájný mýtus, dotkne sa tém i dramatických, o to viac ľudských. S citom vyvažuje priestor, ktorý mapuje, nebojácně komponuje a s citlivosťou i mierou ovládá svoj kultivovaný výtvárný prednes. V obrazoch je prítomné niečo neuchopitelné, je v nich éter, nehmotnosť, majú dušu.

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/katarina-vavrova St, 17 říj 2018 00:00:00 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/katarina-vavrova
Petr Kuba

Narozen: 29. 3. 1958

SOCHY & MALBA

Studia:
1973-1977 Gymnasium Šternberk
1977-1981 SUPŠ Uherské Hradiště
1984-1990 UMPRUM Praha


Petr Kuba čerpá své náměty z mýtů, evropské duchovní kultury i bezprostředně ze života v jeho nadčasové poloze. Svědčí o tom názvy jeho artefaktů: Cháron, Laokont, Anděl strážný, Had na prsou, Noční chodec a další.

Bohatým námětem k přemýšlení nad jeho díly je objevování styčných bodů mezi Kubovou tvorbou sochařskou a malířskou, popřípadě grafickou. Petr Kuba je obdivuhodný v oblasti malby, grafiky i v jeho počínání s barvou, plošnou kompozicí a lineární pádností, jichž využívá k uchování specifik svého sochařského rukopisu v ploše. Ale je nutné vyzvednout také jeho sochařské realizace, které jsou nespornou dominantou Kubovy výtvarné práce.


Samostatné výstavy:
—— ——
1993 galerie Volksbank,Frankenberk (Německo)
1994 galerie Frese-Mehles,Bad Arolsen s p.Zlámalem
1994 galerie Na hradě, Olomouc s p. Kubovou
1995 galerie Šternberk
1995 galerie Percosi, d’arte 90 Venezia (Itálie)
1996 galerie Jana Svatý Kopeček
1997 galerie Diekirch (Lucembursko)
2003 galerie G (Olomouc)
2003 zámek Náměšť na Hané
2005 galerie Litovel
2005 galerie G, Olomouc, se Zdeňkem Vackem
2006 galerie Šternberk
2007 Lesní atelier Kuba Kersko
2008 galerie Mona Lisa Olomouc
2009 Synagoga Hranice
2012 Galerie Koruna Hradec Králové

Kolektivní výstavy:
—— ——
1991 Kabinet grafiky – Olomouc
1992 komorní plastika, galerie Mánes – Praha
1993 Intro Centro Europeo, Centro Ffiulano
Arti Plastice, Udine – Itálie
1994 Symposium Sv. Kopeček, galerie Jana
1996 galerie Jana Svatý Kopeček
1997 galerie Percosi, d’arte 90 Venezia – Itálie
1998 Symposium – Teplá, ČR
1998 galerie Voorburk – Nizozemsko
1999 galerie v Eslingenu – Německo
2000 Umění Moravy,velvyslanectví ČR, Carakas-Venezuela
2001 galerie v Bad Neustatu – SRN
2002 Rastros,galerie Diaz Mancini, Carakas – Venezuela
2002 II.salon – Litoměřice
2004 setkání v divadle – Šumperk
2007 ambasáda České Republiky – Kuwait
2007 klášter menších bratří Františkánů – Praha
2009 sdružení Q, Reduta Brno 2010
2010 sdružení Q, muzeum Boskovice
2010 galerie Znojmo
2011 Valašské mámení – Rajnochovice
2011 galerie INSPIRO – Brno sdružení Q
2012 zámek ve Chvalech – Praha
2014 sdružení Q Radnice města Brna
2016 sdružení Q Galerie města Olomouce

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/petr-kuba St, 29 srp 2018 11:25:35 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/petr-kuba
Ivan Titor (*02.02.1960)


Ivan Titor je malířem pronikavě imaginativním. A to ve všech polohách své tvorby. Nezáleží příliš, zda nám předkládá některou z mnoha variací autoportrétu nebo nás zve do své čistě vyfabulované krajiny či abstraktní kompozice. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že nás dokáže přesvědčit, abychom považovali často „nerealistické“ prvky jeho obrazů za něco samozřejmého, s čím se můžeme denně setkávat a konfrontovat. Vzácným prvkem, který je možné z Titorových děl vytěžit, je podle autora právě ono zaměření na dichotomii neskutečného a reality, jakož i na všechny další protiklady, které na svých obrazech klade vedle sebe. Snaží se nás tak přimět k zamyšlení o složitém, mnohobarevném světě plném nejrůznějších faset v jiných kategoriích, než jen jako o nemísitelných a pevně ukotvených strukturách.

V Ivanu Titorovi můžeme spatřovat následovníka určité linie hyperrealismu. Zdaleka však nejde o fotograficky přímé napodobování něčeho „viděného“ či dokonce viditelného. Autor vytváří své vlastní uměle zkonstruované důvěryhodné světy plné vířivého pohybu, které jsou do krajnosti realistické pouze v mysli diváků. Mohli bychom zde spíše vhodněji hovořit o určité hyperrealistické technice a způsobu zaznamenání myšleného, než o přesné nápodobě něčeho skutečného. Podstatným rysem jeho tvorby je vytváření dokonale přesvědčivé iluze prostoru v neobvyklých perspektivách a studium teorie barev, které v tomto procesu hrají klíčovou roli. Tyto dvě nezbytné složky tvoří základ k budování zdánlivé nadrealističnosti každého námětu a Titor s nimi dovede pracovat skutečně mistrně. Na začátku 90. let se autor pokoušel v těchto intencích experimentovat s počítačovou grafikou. Tato cesta se však ukázala jako nevhodná, neboť převážila autorova potřeba, být v přímém propojení s obrazem. Kontakt s materiálem, potřeba se jej dotýkat, míchat a cítit barvy, jsou nezbytné smyslové vjemy, bez nichž si malíř svou tvorbu nedokáže představit.

Dva hlavní proudy umělcovy tvorby se soustřeďují na autoportrét a na abstraktní architektonické a tvarové kompozice. Ve svých autoportrétech Titor mísí realisticky ztvárněný portrét s nekonkrétním pozadím a různými strukturami, které jej obklopují. Jeho tvář bývá často zachycena v silně vypjaté emoční křeči, která k nám z hloubky prostoru křičí až existenciálních úzkosti. Zneklidňující charakter těchto maleb bývá umocněn používáním zemitých valérů a tmavších barev a doplněn abstraktními tvary nebo barevnými skvrnami, které účinek záměru vyjádření stavu mysli sužované neznámou úzkostí portrétovaného ještě zesilují. Titorovy abstraktní kompozice, kterým věnuje podstatnou část své práce, představují fascinující vhled do uměle zkonstruovaného světa, kde je vše v excentrickém pohybu, kde vše víří, kypí neklidem a nedočkavostí, opisuje spirálové dráhy a krouží. Nejrůznější šroubovice, seskupení soustředných kruhů a dynamických rastrů vyjadřují nestálost v prostoru, neukotvenost a určitou obtížně definovatelnou neuchopitelnost. Dokonce i zdánlivě přesně vymezené struktury a v prostoru pevně ukotvené tvary budí, díky své důmyslné konstrukci a pozoruhodné netradiční perspektivě, dojem neustálé přeměny a nepostižitelnosti.

Mezi léty 1991 a 1998 byl Ivan Titor členem Unie výtvarných umělců ČR a jako organizátor se podílel na několika výstavách mladých výtvarníků UVU v Domě umění v Ostravě. Krátce pracoval také v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. Pravidelně pořádá autorské výstavy a doma i v zahraničí se zúčastňuje četných výstav kolektivních. Své propracované kompozice představil ve Francii, USA, Polsku, Německu či Kanadě. Kromě malby se Titor zabývá i kresbou, okrajově ilustrací a zajímá se o fotografování. V současnosti se věnuje volné tvorbě a pedagogické činnosti.

Biografie v datech
—— ——
1975–1979 Gymnázium Ostrava
1981–1987 Výtvarná výchova a Český jazyk, Ostravská univerzita
1990-dosud volná tvorba
1999 habilitační řízení, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (udělen titul doc.)Pedagogická činnost:
V letech 1992 – 2007 vyučoval na katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity, od roku 1999 jako docent v ateliéru malby.
Od roku 2005 vyučuje na FMK Univerzity T. Bati ve Zlíně kresbu a teorii barev.


Působení v zahraničí:
V letech 2002 – 2004 vedl ateliér malby na Fakultě umění Katovické univerzity.Samostatné výstavy:
—— ——
2000 Pasinger Kunstladen, Mnichov, SRN
2003 Mona Lisa, Olomouc
2004 Galeria Uniwersytecka, Cieszyn, Polsko
2005 Galerie Magna, Ostrava
2006 Galerie V.Wünsche, Havířov
2008 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie Chagall, Karviná
2010 Slezskoostravská galerie
2011 Galerie Alternativa, Zlín
Galerie Crears, Rožnov
2012 Galerie Synagoga, Hranice
2013 Galerie Mona Lisa, Olomouc
2015 Galerie Kinský, Kostelec nad OrlicíÚčast na výstavách:
—— ——
2000 Popis jedné krajiny, Pasinger Kunstladen, Mnichov, SRN
Dva konce století, České muzeum moderního umění, Praha
2001 Der Mensch das skurrile Wesen, Pasinger Kunstladen, Mnichov, SRN
2003 Galerie BWA Bielsko- Biala, Polsko
Galerie BWA Sieradz, Polsko
2006 His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc
2008 7th Artprague, Praha
Ostrava Art, Ostrava
Žena v zajetí techniky, Galerie La Femme, Praha
2009 Figurama, Zlín
2010 Chimeria, Sedan, Francie
2011 Dystopia, CoproGallery, Santa Monica
2012 Figurama, PrahaIlustrace v knihách:
L. Olsen, Architectures of possibility, 2012, Guide Dog Books, Ohio
P. Rankov, Na druhej strane, 2013, Artforum Bratislava
K.S. Robinson, A Short, Sharp Shock, 2015, Anti- Oedipus Press, Michigan

]]>
http://www.galeriecrears.cz/umelci/ivan-titor So, 25 srp 2018 00:00:00 CEST http://www.galeriecrears.cz/umelci/ivan-titor