Ivan Titor, Petr Kuba

Společná výstava dvou významných umělců Ivana Titora a Petra Kuby v prostorách galerie CREARS v termínu od 29. 8. 2018  - 13. 10. 2018

Více o umělci Ivan Titor

Více o umělci Petr Kuba


IVAN TITOR

je malířem hyperrealismu. Zdaleka však nejde o fotograficky přímé napodobování něčeho „viděného“ či dokonce viditelného. Jeho výjimečnost spočívá v tom, že nás dokáže přesvědčit, abychom považovali často „nerealistické“ prvky jeho obrazů za něco samozřejmého, s čím se můžeme denně setkávat a konfrontovat. Vzácným prvkem, který je možné z Titorových děl vytěžit, je podle autora právě ono zaměření na dichotomii neskutečného a reality, jakož i na všechny další protiklady, které na svých obrazech klade vedle sebe. Snaží se nás tak přimět k zamyšlení o složitém, mnohobarevném světě plném nejrůznějších faset v jiných kategoriích, než jen jako o nemísitelných a pevně ukotvených strukturách.

Autor vytváří své vlastní uměle zkonstruované důvěryhodné světy plné vířivého pohybu, které jsou do krajnosti realistické pouze v mysli diváků. Podstatným rysem jeho tvorby je vytváření dokonale přesvědčivé iluze prostoru v neobvyklých perspektivách a studium teorie barev, které v tomto procesu hrají klíčovou roli. Tyto dvě nezbytné složky tvoří základ k budování zdánlivé nadrealističnosti každého námětu a Titor s nimi dovede pracovat skutečně mistrně.

Titorovy abstraktní kompozice, kterým věnuje podstatnou část své práce, představují fascinující vhled do uměle zkonstruovaného světa, kde je vše v excentrickém pohybu, kde vše víří, kypí neklidem a nedočkavostí, opisuje spirálové dráhy a krouží.

Pravidelně pořádá autorské výstavy a doma i v zahraničí se zúčastňuje četných výstav kolektivních. Své propracované kompozice představil ve Francii, USA, Polsku, Německu či Kanadě. Kromě malby se Titor zabývá i kresbou, okrajově ilustrací a zajímá se o fotografování. V současnosti se věnuje volné tvorbě a pedagogické činnosti.

 

Komentáře jsou uzavřeny