Peter Uchnár

Výstava v prostorách galerie CREARS bude v termínu od 17. 10. – 28. 11. 2020.


Více o umělci Peter Uchnár

Kreslíř, malíř, ilustrátor. V letech 1984–1989 studoval restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Košicích. Ve studiích pokračoval na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě pod vedením prof. Dušana Kállaye v ateliéru volné grafiky a knižní ilustrace (1992–1998). V letech 1992–2002 vyučoval na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě.


Pro výtvarnou práci Petera Uchnára je symptomatickou vizuální kvalitou řemeslně precizní výraz v každém jednom z detailů jeho zobrazení. Divák je autorem pevně veden kontemplativní krajinou svébytného výtvarného výrazu. Jeho obrazovou formu je možno vnímat nejen jako nezaměnitelný autorský rukopis, ale je k ní možno přistoupit i jako k tvaroslovnému echu tvorby autorského okruhu soustředěného kolem časopisu Simplicissimus, anebo je jí možno vnímat jako vzdálenou aluzi japonských dřevorytů.


Kromě výše zmíněných inspirativních zdrojů a vizuálních klíčů, skrze něž jsme se pokusili nahlédnout do ateliéru umělce, má Uchnárův divák k dispozici i další možnosti, jak porozumět autorovu kresebnému i malířskému projevu, mj. se mu nabízí cesta konfrontace obsahů a forem obrazů s esenciální kvalitou jsoucna, se schopností být, jež před něj předstupuje tu jako dětský sen o létání či vize všemožných vírů, v jejichž hlubinách je neviditelné ego obkružováno spirálami beztížné samoty. Na rozdíl od kresebného díla je pro malby práce s barvou hlavním konstrukčním principem obrazu. Pohyb a čas jsou přítomny jako skryté symptomy dynamicky modelované prostorovosti zbavené předmětnosti ponechávající si možnost, respektive odkazující k možnosti tradiční práce s barvou.

Peter Uchnár svou ilustrativní tvorbu vnímá jako malbu použitou v knize.
Jeho práce jsou vystavovány na Slovensku i v zahraničí. Uchnárova knižní tvorba je rozsáhlá, namátkou uvádíme: Jonathan Swift Gulliverove cesty, Rudyard Kipling Kniha džunglí, Ľubomír Feldek Veľká kniha slovenských rozprávok, Peter Pan, Súbor Shakespearových hier v preklade Ľubomíra Feldeka atď. Práce Petera Uchnára je oceňována širokou laickou, ale i odbornou veřejností. Za svou tvorbu získal celou řadu ocenění: Zlaté jablko BIB ’99 za Gulliverove cesty, Cenu Ministerstva kultúry SR za vynikajúce ilustrácie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska (1999) za Gulliverove cesty, za Veľkú knihu slovenských rozprávok (2003), Cenu Ľudovíta Fullu (2005), za ilustrace knihy J. M. Barrieho Peter Pan na Bienále ilustrácií Bratislava (2009).

text: Mgr. Tomáš Koudela, Ph.D.

 

Komentáře jsou uzavřeny